Kitab rahsia To’ Ku Paloh


Bismillah Hirrohman Nir Rohim.

~ Adapun syariat itu kenyataan Af’al Allah.
~Adapun Thariqah itu kenyataan Asma’ Allah.
~Adapun Hakikat itu kenyataan Sifat Allah.
~Adapun Makrifat itu kenyataan Zat Allah.

Soalan-
Syariat, tarikat, hakikat dan makrifat itu dimana tempat pada diri kita ?

Jawab:
~Adapun syariat itu nyata pada tubuh kita.
~Adapun tarikat itu nyata pada hati kita.
~Adapun hakikat itu nyata pada nyawa kita.
~Adapun makrifat itu nyata pada rahsia kita dan bahawasanya:-
~Tubuh itu kenyataan Af’al Allah.
~Hati itu jadi kenyataan Asma Allah.
~Nyawa itu jadi kenyataan Sifat Allah.
~Rahsia itu jadi kenyataan Zat Allah.

Soalan-
Syariat, tarikat, hakikat dan makrifat itu kejadian daripada apa ?

Jawab:-
~Adapun kejadian syariat itu daripada air.
~Adapun kejadian tarikat itu daripada angin.
~Adapun kejadian hakikat itu daripada bumi ( Tanah )
~Adapun kejadian Makrifat itu kejadian daripada terang api.

Soal-
Syariat itu kejadian daripada air, adakah air sungai, air hujan, laut telaga atau lain lain lagi ?

Jawab:-
Adapun yang dikatakan syariat itu daripada air bukan seperti air yang tersebut
itu, sebenarnya ialah Nur Muhammad.

Soal-
Tarikat itu kejadian daripada angin, adakah angin bertiup-tiup atau angin utara, selatan, timur, barat atau sebagainya ?.

Jawab:-
Adapun Tarikat itu dikatakan daripada angin tidak sebagaimana angin yang tersebut diatas itu, Sebenarnya ialah Nafas Muhammad.

Soal-
Hakikat itu kejadian daripada tanah. Adakah tanah seperti tanah liat, tanah bukit, kuning Pasir dan lain lain lagi ?

Jawab:-
Adapun hakikat itu dikatakan tanah,bukan seperti tanah yang tersebut,sebenarnya ialah Tubuh Muhammad.

Soal-
Makrifat itu kejadiaan daripada terang api, adakah seperti matahari, bulan, api biasa atau lampu atau api elektrik ?

Jawab:-
Sebenarnya bukan seperti api yang tersebut, Sebenarnya ialah darah Muhammad.

~Adapun kejadian diri kita yang zahir ialah asalnya 4 anasir iaitu tanah, air, api dan umpama angin, maka keempat empat itu asalnya satu jua iaitu asal tanah, air, asal air angin, asal angin api dan asal api itu ialah Nur Muhammad dan Nur Muhammad itu pula Nur Allah.

Adapun diri yang zahir itu kepada kita seperti berikut dibawah ini:-

~Bermula tanah itu menjadi daging pada kita.
~Air itu menjadi tulang pada kita.
~Angin itu menjadi urat pada kita.
~Api itu menjadi darah pada kita.
Maka masing masing ini kerjanya didalam sembahyang.

Soal-
Tanah, air, api dan angin itu apa kerjanya di dalam sembahyang ?

Jawab:-
~Adapun Af’al api itu berdiri didalam sembahyang.
~Adapun af’al angin itu rukuk didalam sembahyang.
~Adapun af’al air itu sujud didalam sembahyang.
~Adapun tanah itu duduk di dalam sembahyang.

Maka keempat empat itu dinamakan dia jasmani ertinya tubuh yang zahir. Adapun nyawa jasmani itu rohani, maka yang bernama rohani itu tubuh Muahammad hakikat, kerana tubuh Muhammad itu tiada bercampur dengan keempat empat anasir itu, hanya semata mata tubuh Muhammad itu rohani.

Soal-
Apa nama tubuh kita apa nama nyawa kita ?

Jawab:-
Adapun tubuh kita bernama jasmani dan nyawa kita bernama rohani, maka yang bernama rohani itu lah tubuh Muhammad, sebab itulah kita beroleh bangsa daripada tubuh Muhammad, maka tiap tiap sesuatu yang dibangsakan dengan tubuh Muhammad itu diharamkan atas api neraka dan sebab itulah maka tiada boleh meninggalkan sembahyang 5 waktu, nescaya putuslah bangsa itu melainkan sebangsa dengan binatang jua adanya.

Sabda Nabi SAW
Barang siapa keluar masuk nafasnya dengan tiap tiap keluar masuk dengan tiada zikir Allah,maka sia sialah ia.

Bermula nafas itu atas 2 (dua) langkah satu naik dan kedua turun, maka tatlaka naik itu sampai
kepada tujuh petala langit maka berkata ( Wan Nu rul yajri ilal ardhi pakhola Huwallah ).Dan tatkala turun sampai kepada tujuh petala bumi maka nafas nabi itu puji Allah, tatkala masuk nafas itu namanya puji HU.

Tatkala ia berhenti seketika antara keluar dan masuk nafas namanya puji AH-AH,dan ia tidur atau mati nafas HAKH dalam, maka ingatlah olehmu akan memelihara nafas itu, dengan menghadirkan makna ini sentiasa, didalam berdiri, duduk dan di atas barang yang diperbuat hingga memberi bekas pada sekelian badan dan limpahlah segala anggotanya ,maka apabila tetaplah tilik hatimu maka jadilah anggota hidup di dalam 2 negeri yakni dunia dan akhirat dan bahagiakan Allah baginya pintu selamat sejahteralah ia didalam dunia dan akhirat dianugerahkan Allah Taala mereka itu sampai kepada martabat segala nabi dan segala muslimin dan mengharamkan Allah Taala tubuh nya dimakan api neraka dan badan pun tidak dimakan tanah di dalam
kubur, maka engkau tetaplah dengan hati wahai saudara ku pada hal jangan engkau daripada orang yang lupa. Mudah mudahan dibahagikan Allah Taala atas mu, dengan bersedapan hingga sampai kepada ajal kamu.

Adapun Nafas kita keluar masuk pada sehari semalam iaitu pada siang 12 000 dan pada malam 12 000, Inilah bilangan jam sehari semalam 24 jam iaitu pada siang 12 jam malam 12 jam. Demikianlah juga huruf Kalimah La Ilaha Ilallah dan huruf Muhammad Rasullullah masing2 mempunyai 12 huruf berjumlah semua 24 huruf semuanya. Maka barangsiapa mengucap dengan sempurna yang 7 kalimah ini nescaya ditutup Allah Taala pintu neraka yang 7 juga. Barangsiapa mengucap yang 24 huruf ini dengan sempurna nescaya diampun Allah Taala dosanya yang 24 jam, inilah persembahan kita kepada tuhan kita yang tiada berkeputusan yang dinamai sembahyang Daim dan Puasa itu melakukan nafsu batin dan zahir.

Sabda Nabi SAW
( Ana min Nurrullah wal alami Nurri )
Ertinya- Aku daripada Allah dan sekelian alam daripada aku, sebab itulah dikatakan (Ahmadun Nuril Arwah ) ertinya Muhammad itu ibubapa sekelian arwah dan dikatakan (Adam Abu Basar ) ertinya- Bapa sekelian tubuh.

Adapun yang dikatakan sebenar benarnya fardhu itu ialah nyawa, kerna nyawa itu memerintah kepada badan kita, jikalau digerak Allah nyawa itu bergeraklah badan kita. Adapun Awal Muhammad itu Nurani. Akhir Muhammad itu Rohani. Adapun zahir Muhammad itu Insani.

Adapun Batin Muhammad itu Rabbani.
Adapun awal Muhammad itu nyawa oleh kita.
Adapun akhir Muhammad itu hati kepada kita.
Adapun zahir Muhammad itu rupa oleh kita.
Adapun batin Muhammad itu ujud oleh kita.
Adapun yang bernama Allah itu sifatnya.
Adapun yang bernama Sebenar-benar Allah itu zat wajibal Ujud
Adapun yang bernama insan itulah nyawa.

Adapun yang sebenar-benar insan itu manusia yang tahu berkata-kata adanya. Maka inilah suatu risalah yang tersimpan daripada perkataan usul takhlik jalan segala orang yang mengenal Allah Taala.

Soal-
Tatkala manakah ia bernama ‘HU’ dan tatkala manakah ia bernama ‘Allah‘ dan tatkala manakah ia bernama ‘Rahman‘.

Jawab:-
Tatkala ‘La Takyin’ tiada nyata ia bernama ( HU ) dan tatkala ‘La Takyin’ Awal nyatanya ia bernama ( Allah ) dan tatkala ‘La Takyin’ Sani kenyataan ia bernama ( Rahman )

Soal-
Akan La Takyin itu martabat apa dan Takyin awal martabat apa dan Takyin Sani itu martabat apa ?

Jawab:-
Adapun La Takyin itu martabat zat mutlak dan akan Takyin awal itu martabat zat( Muqaiyyid pertambatan) dan akan takyin sani itu Sifat ( Muqaiyyid )

Soal-
Mana yang bernama zat mutlak dan mana yang bernama zat Muqaiyyid dan mana yang bernama Sifat Muqaiyyid ?

Jawab:-
Adapun yang bernama Zat Mutlak iaitu (Qaibal Quyub) atau lenyap.Maka zat Muqaiyyid itu Muqaiyyid dengan sifat dan asma dan Muqaiyyid dengan alam ini.

Soal-
Apa sebab 3 martabat itu dikatakan oleh pendita, tiada ia kepada baharu ujud ?

Jawab:-
Kerana martabat yang 3 itu sebab ia ketuhanan hak Taala daripada ujudnya dengan cahaya dan jauhar dan a’rad supaya jangan sama.

Soal-
Betapa beza hakikat Muhammad dengan Hakikat Insan ?

Jawab:-
Adapun Hakikat Muhammad dengan Insan itu umpama sumbu maka ada nyala di hujung sumbu itu, demikian juga hakikat Muhammad dengan Insan, maka yang lain itu hakikat Allah maka sempurnalah hakikat Makrifat diri kita dengan dia.

Soal-
Ahdiat, Wahdah, Wahdiat itu ketuhanan kepada Allah ?

Jawab:-
Satu ketuhanan zat, kedua ketuhanan sifat, ketiga ketuhanan Af’al asma’

Soal-
Akan alam roh, alam misal, alam ajsam, alam insan, apa kepada Allah Taala ?

Jawab:-
Adapun alam roh, alam misal, alam ajsam dan alam insan itu rohul Qudus kerana ia teladan segala hakikat.

Soal-
Apa martabat Rohul Qudus ?

Jawab:-
Bayang hak Allah kerana Pusaka ia yang Asa

Soal-
Apa pusaka mutlak atau pusaka zat Muqaiyyid ?

Jawab:-
Iaitu pusaka zat mutlak pandangan zat Muqaiyyid kerana 2 tilik;
1) Tilik keatas maka iaitu Mutlak
2) Tilik kepada Ujudnya iaitu zat Muqaiyyid

Soal-
Apa martabat Muhammad itu kepada kita tilik kita ?

Jawab:-
Adapun martabat Muhammad itu kepada kita Roh Idofi dan akan kita Sir Qalbi.

Soal-
Muhammad itu apa kepada Allah dan apa kepada insan ?

Jawab:-
Adapun akan Muhammad tilik takyin kepada Allah Taala khatam isyarat kepada kita.

Soal-
Betapa isyarat kepada kita ? (Makfirat)

Jawab:-
Adapun isyarat makrifat itu kepada kita atas 4 hal:-
1) Musyahadah
2) Murakhobah kita
3) Muqarannah
4) Muqabalah

Inilah pekerjaan yang dikerjakan oleh ulamak.

Soal-
Apa sebab dinamakan dengan Musyahadah,Muraqobah,Muqaranah,Muqabalah ?

Jawab:-
Adapun sebab itu kerna ia menghasilkan zikir kepada rahsia yang mengzahirkan Baqa maqam rahsia.

Soal-
Muhammad itu apa ia kepada Allah dan Allah itu apa ia kepada Muhammad ?

Jawab:-
Adapun Muhammad itu sifat Allah dan Allah itu zat kepada Muhammad.

Soal-
Hakikat Muhammad itu apa ia dan insan apa ia ?

Jawab:-
Adapun sebenarnya diri itu sifat Muqaiyyid ialah yang dinamakan ‘ Akyan Sabitah’ maka Akyan Sabitah itu Hak Allah Taala disempurnakan dengan Hak Allah.

Soal-
Apa dinamakan Hak Taala itu ?

Jawab:-
Adapun yang dinamakan Hak Taala yang tiada betapa dan tiada meminta. Inilah sebenarnya Hak Taala tiada baginya peri, maka hak Taala ( Peri yang maha tinggi )

Soal-
Betapa hak kita kepada Allah Taala ?

Jawab:-
Adapun hak kita kepada Taala itu bayang kepada haknya adapun hak kita serahlah akan bayang-bayangnya.

Soal-
Maka hak itu pula apa kepada kita ?

Jawab:-
Apapun hak itu kepada kita zat sekali kali.

Soal-
Betapa dikatakan oleh segala ahli hakikat hak Taala itu tuhan kita ?

Jawab:-
Sebab dikatakan itu kerana tatkala menilik dirinya menjadi tubuh insan kerana inilah pihak dikatakan ia tuhan dan pihak ujudnya dikatakan zat.

Soal-
Adakah zat itu berzat pula kepada hakikat Muhammad itu adakah ia berzat ?

Jawab:-
Adapun hakikat Muhammad itu hakikat Allah itulah sekali kali ditilik.

Soal-
Apa sebab maka segala insan itu termulia kepada Allah daripada yang dijadikan ?

Jawab:-
Adapun manusia termulia dari kerana Rohul Quddus. Inilah dimuliakan Allah Taala.

Soal-
Roh Quddus itu nyawa siapa ?

Jawab:-
Adapun roh Quddus itu nyawa Muhammad dan hakikat insan ia, maka sekelian itu ialah memerintah sekelian isi langit dan bumi.

Soal-
Apa yang nyata Muallim itu ?

Jawab:-
Adapun yang nyata di dalam Muallim itu Roh Idofi iaitu cermin yang suci.

Soal-
Apa sebab Roh Idofi itu dinamakan cermin yang maha suci. Dan ditaksilkan dengan cermin yang maha suci ?

Jawab:-
Adapun roh idofi itu ditaksilkan cermin kerana ia nyata bayang2 yang didalam cermin sebab itulah maka dinamakan cermin.

Soal-
Apa sebab roh Quddus bayang bayang Hak Taala ?

Jawab:-
Kerana inilah maka dikatakan ia nyawa Muhammad iqtiqad Ulama’.

Soal-
Kerana apa hak Taala itu nyawa kepada insan ?

Jawab:-
Kerana teladan ujudnya Hak Taala serupa dengan ujudnya yang berujud insan itu,tetapi dia dialam bahawa alam tiada berupa.Inilah dikatakan serupa tiada lain yang diserupakan kerana harus pada akal dan lafaz mengatakan:-

“Nutasabiha wa pairi mutasabih”

Soal-
Ujud yang mana serupa dengan insan itu, Ujud Mutlak atau Ujud Muqaiyyid ?

Jawab:-
Adapun ujud yang serupa dengan insan itu ujud Muqaiyyid jua.

Soal-
Yang mana dinamakan Ujud Muqaiyyid itu ?

Jawab:-
Inilah Ujud Allah Taala hakikat ujud insan yang dinamakan Muqaiyyid itu kerana ialah
pertambatan hak Taala

Soal-
Apa sebab hak Taala dikatakan oleh segala ahli hakikat dan segala ahlillah insan itu hak Taala ?

Jawab:-
Kerana mengzahirkan akan dirinya kepada insan sifat Allah,Itulah sebab dikatakan itu.

Soal-
Adakah hakikat bertakyin itu sampai ‘Makrifat’ insan itu kesana atau tiadakah ?

Jawab:-
InsyaAllah Taala.Mudah mudahan dikurniai hal keadaan yang demikian. Ketahuilah olehmu hai orang yang menuntut ilmu, jangan syak wasangka. Seperti kata Ahdah zat, Wahdah sifat Allah, Wahdiat Asma’ Allah, alam roh, alam misal, alam ajsam, alam insan itu af’al Allah dan af’al Allah itu tubuh pada kita.Asma Allah itu hati pada kita,Sifat Allah itu nyawa pada kita dan zat Allah itu Sirr pada kita yakni rahsia
pada kita.

Adapun Sirr itu pada kita tempat tajali zat Allah roh pada kita tempat tajali sifat Allah hati pada kita etmpat Tajali Asma’ Allah, tubuh pada kita tempat tajali Af’al Allah Adapun sempurna niat tiada diatas tiada dibawah tiada dikanan tiada dikiri tiada dibelakang tiada dihadapan. Ertinya:- Asa kan sama dengan akalmu lenyapkan badanmu dengan nyawamu,pejamkan pandanganmu mata disana,lumatlah rupamu ertinya barang siapa menghasilkan kata empat itu didalamYakni fikirannya.Nama ( Khassa khass )

Diri Batin:-
Adapun diri yang batin itu iaitu nyawa daripada anasir yang batin iaitu ujud,ilmu nur
suhud yang dinamai ia insan hakikat.Adapun diri kita yang zahir itu umpama sebuah
perahu diperintah oleh nahudanya.Masing2 perahu masing2 nahudanya.
Adapun 7 sifat itu ialah Hayat,Ilmu,Kudrat,Iradat,Samak,Basar,Kalam maka yang 7 sifat
dikurniakanAllah Taala kepada nyawa kita supaya kuasa ia memerintah tubuh kita itu
kerana bahawa tubuh kita itu semata-mata wayang kulit tiada mempunyai perintah
melainkan dengan perintah Dalang.Dan adalah nyawa itu umpama pesawatnya kerana
dalang itu jika tiada pesawat nescaya tiada zahir hikmat dalang itu maka jangan lah
terhenti memandang pesawat itu( Makrifat yg sebenar2 nya.)
Kerana itu tiada bercerai dalang dengan wayang dan wayang tiada bercerai dengan
dalang jikalau bercerai nescaya binasa wayang itu tiada berketahuan lagi.Demikianlah
keadaan hamba dengan tuhan sentiasa tiada bercerai daripada azali datang kepada Abda.
Inilah pasal menyatakan sembahyang dan mengetahui asal sembahyang dan mengetahui
segala Fardhu sembahyang.

Soal-
Jika ditanya orang sembahyang itu dengan solat,satu namakah atau berbeza ?

Jawab:-
Adapun pada pihak lafaznya itu berbeza tetapi pada pihak maknanya satu jua.Tetapi yg
dinamakan solat itu penerimaan adapun dinamai sembahyang itu pada pekerjaan yg zahir.

Soal-
Jika ditanya orang apa asalnya Subuh 2 rakaat,zohor 4 rakaat,asar 4 rakaat,maghrib 3 rakaat dan isyak 4 rakaat?

Jawab:-
Adapun sembahyang subuh itu 2 rakaat kerana kenyataan zat dan sifat.Sembahyang Zohor 4 rakaat kerana Tajali Tuhan itu 4 perkara iaitu Hayat,Kudrat,Ilmu,Iradat,Sembahyang Asar 4 rakaat kerana asal Adam itu 4 martabat iaitu Tanah,air,api,angin.Dan sembahyang maghrib 3 rakaat kerana 3 perkara Ahdah,Wahdah,Wahdiyat ertinya (Allah,Muhammad,Adam ) dan sembahyang Isyak 4 rakaat iaitu ( Di,Wadi,Mani,Maknikam )

Soal-
Jika ditanya orang kepada kita sembahyang itu apa faedahnya kepada kita yang mengerjakan dia itu dan apa kehendak kita ?

Jawab:-
Adapun disuruh kita sembahyang itu iaitu tiada memberi manfaat kepada Allah Taala dan
tiada mengambil faedah atasnya.Adapun faedahnya sebab kita mengerjakan sembahyang
itu sebab kita sebenar2 hamba lagipun kita mengaku akan Allah Taala itu Tuhan yang
sebenar2nya lagi Asa ia zatnya,sifatnya,Af’alnya,iaitu seperti firman Allah didalam Al-
Quran:-
(Alastu Birobbikum Kholu Bala )
Ertinya- Bukankah aku tuhanmu,maka sembah segala zuriat(engkaulah lah tuhan kami )
Maka hendaklah kita sembahyang itu dengan ikhlas,ertinya tiada sebab berkehendak
syurga dan sebab takut akan neraka hanya kita ini martabat kehambaan maka Allah itulah
tuhan kita yang sebenar2nya jika tiada demikian itu nescaya berdosalah kita dengan tuhan
kita.

Soal-
Berdiri didalam sembahyang itu apa asal?

Jawab:-
Bermula berdiri itu daripada api asalnya.Rukuk itu angin asalnya.Sujud itu Air
asalnya.Duduk itu Tanah asalnya.

Soal-
Api,angin,air,tanah itu apa pada kita?

Jawab:-
Adapun api itu nyawa kita,angin itu jadi nafsu kita,air itu jadi darah kita,tanah itu jasad
yakni badan kita.

Soal-
Berdiri itu perbuatan apa,rukuk itu perbuatan apa,sujud itu perbuatan apa,duduk itu perbuatan apa?

Jawab:-
Adapun berdiri itu kebangkitan pada nyawa,rukuk itu kebangkitan pada nafsu,sujud itu
kebangkitan pada darah dan duduk itu kebangkitan pada jasad kita
Inilah af’al nabi SAW.Rasullullah kepada Abu Bakar,Omar,Osman,Ali ( Radiallah )
maka sabdanya barang siapa mengetahui Tajali waktu ini maka sempurnalah sembahyang
dan makrifatnya.Dan jika tiada diketahui maka tiada sah sembahyang dan
makrifatnya.Maka inilah yang bernama Fardhu.Maka inilah yang asal fardhu dan juga
inilah Tajali waktu maka sembah Ali Ya Junjunganku.Apa sebab Subuh 2 rakaat,zohor 4
rakaat,asar 4 rakaat,maghrib 3 rakaat dan isyak 4 rakaat.Maka sabda nabi,Ya Ali,Subuh 2
rakaat kenyataan zat dan sifat,waktu zohor 4 rakaat kerana tajali Tuhan 4 perkara
Ujud,Ilmu Nur,Suhud.Waktu Asar 4 rakaat kerana 4 perkara,Tanah,air,api,angin.Waktu
maghrib 3 rakaat kerana tajali 3 perkara Ahdah,Wahdah,Wahdiat ertinya
Allah,Muhammad,Adam(Zat,Sifat,Af’al).Waktu Isyak 4 rakaat kerana tajali Hamba itu 4
perkara ( Di,Wadi,Mani,Maknikam ).

Soal-
Jika ditanya orang mana asal sembahyang itu?

Jawab:-
Adapun asal sembahyang itu ( 4 ) Tanah,air,api,angin.

Soal-
Jika ditanya orang apa perbuatan sembahyang itu?

Jawab:-
1) Kiyam yakni berdiribetul
2) Rukuk
3) Sujud
4) Duduk iaitu yakni tetap.
Maka kiyam itu yakni berdiri betul iaitu af’al api,kerana api menyala betul berdiri.
Rukuk itu pula af’al angin kerana angin itu condong betul.
Sujud itu af’al air kerana air itu menolak kebawah dan duduk pula af’al tanah kerana
tetap dibawah.

Soal-
Jika ditanya orang 5 waktu itu keluar daripada apa?

Jawab:-
Bermula 5 waktu itu keluar daripada Alif,Lam,Ha,Mim,Dal.( 5 huruf )

Soal-
Jika ditanya orang 5 waktu keluar dari apa,Zohor,asar,maghrib,isyak?

Jawab:-
Adapun waktu zohor itu daripada huruf ( Alif )Asar itu daripada huruf ( Lam ),Maghrib
itu dari huruf ( Ha ),Isyak itu dari huruf ( Mim ) waktu subuh pula dari huruf ( Dal ).

Soal-
Jika ditanya orang apa sebab bacaan waktu zohor dan asar tidak dinyaringkan dan apa sebab waktu maghris,isyak,subuh bacaan dinyaringkan?

Jawab:-
Sebab waktu zohor keluar dari huruf ( Alif ).Waktu Asar keluar dari huruf ( Lam ) maka
huruf alif dam huruf lam keluar daripada lafaz nama Allah.Kerana Alaah Taala tiada
bertakyin kerana batin adanya.Maka sebab itulah sembahyang zohor,asar itu
disembunyikan yakni tiada dinyaringkan.Adapun waktu maghrib,isyak,subuh itu
dinyaringkan kerana waktu yang 3 itu keluar daripada huruf ( Ha,Mim,Dal )kerana 3
huruf ini huruf Muhammad ( SAW )
Kerana Muhammad itu tuhan takyin dan segala takyin itulah mengzahirkan nama Allah
dan takyin itulah juga menyatakan zat,sifat,af’al daripada nyatanya.
Itulah sebab sembahyang maghrib,isyak,subuh dinyaringkan,kemudian disembunyikan
segala takyin itu daripada takyin.Maka kembalilah kepada takyin seperti sabda nabi(Alan
Kama) kata takyin sekarang pun dahulu jua tiada bertakyin juga.Kerana zahir itu kembali
kepada yakin pertamanya.Maka kita bertafakur kemudian disunyikan,barangsiapa tahu
akannya hakikat yang demikian,maka tahulah ia akan hakikat sembahyang.Sekian
adanya.

Bismillahhirrohmanirrohim

Ini pasal menyatakan kiblat orang sembahyang itu 3 perkara:-

1) Kiblat tubuh
2) Kiblat hati
3) Kiblat nyawa

1) Adapun kiblat tubuh itu atau kiblat dada itu kaabah,maka segala orang yang
sembahyang hendaklah mengadapkan kiblat ini.Jikalau tiada kiblat ini maka tiada
sah sembahyangnya.Maka hendaklah dadanya,segalanya
anggotanya,urat,daging,darah,tulang semua segala anggotanya sebab difardhukan
oleh Allah Taala segala orang islam mengadapkan dia maka sah sembahyangnya.

2) Kiblat Hati:-Adapun kiblat hati itu kepada tuhan Kaabah Allah maka hendaklah
kita iktikadkan Allah Taala tiada dikanan,tiada dikiri,tiada dihadapan,tiada
dibelakang,tiada diatas,tiada dibawah bahkan tiada ditentukan disuatu tempat ia
jua melainkan meliputi alam selian ( Ahadon Shomadan ) seperti firman Allah
( Wallahhumuhithom Anil alamin ) ertinya-Allah meliputi alam sekelian.Firman
Allah lagi ( Wahuwa ma’akum A’innama Kuntum ) ertinya-Allah jua suatu kata
barang dimana saja kamu berada adalah tuhan kamu,jikalau demikian itu nyata
bahawa Allah itu tiada ditentukan akan tempat kepadanya.Suatu tempat tetapi ia
hadir jua.Maka keadaan demikian itu iktikad kita inilah yang dikehendaki hati
kita.

3) Kiblat nyawa:-Adapun kiblat nyawa itu pula sentiasa ia tiada bercerai dengan tuhannya
kerana anugerah oleh tuhannya.7 sifat iaitu hayat dihantarkan kepada nyawa kita maka hiduplah
dengan yang hidup maka dihantar pula ilmu kepad

Hati kita maka tahulah kita dengan yang tahu,maka dihantar pula kudrat kepada
anggota kita maka kuasalah kita dengan kuasanya,maka dihantar pula iradat
kepada nafsu kita jadi berkehendaklah kita yang berkehendaknya.Maka dihantar
pula Samak kepada telinga kita maka mendengarlah kita dengan yang
mendengarnya,maka dihantar pula Basar kepada mata kita maka melihatlah kita
dengan melihatnya maka dihantar Kalam kepada kita maka berkata-katalah kita
denagn berkata-katanya.Maka ditakyinkan kepada iktikad kita yang berkata-kata
inilah Allah Taala.Apabila engkau ketahui hal yang demikian maka hendaklah
engkau ketahui fanakan dirimu itu segala perbuatanmu itu didalam Af’al Allah
semata-mata maka hapuslah,karamlah,lenyaplah sifat itu didalam sifat
Allah.Maka sifat Allah semata2 tiada sekali2 sifat kita,maka hapuskanlah zat sifat
kita didalam zat Allah.Biarlah tinggal zat Allah semata2 kerana kita tanah
kembali kepada Adam sedia kala.
Maka kata olehmu ( Allah Hu Akhbar )itulah bernama sembahyang orang
( KhasulKhas ) namanya maka peroleh makam fana jati dan makam Tabdul
Kalam Allah.Jikalau tiada demikian maka tiada sah sembahyangnya maka tiliklah
sembahyangnya.Ia menyembah huruf dan suara dan menyembah bayang yang
Asa.Maka sempurnalah ibadatmu dan amalan mu itu kepada Allah Taala kerana
inilah dinamakan sembahyang-Hai saudaraku,ketahuilah olehmu akan sempurna
sembahyang itu tiada sah sembahyang itu tiada niat,dan ikhlas,melainkan dengan
hati dan tiada diterimanya hati itu dengan ilmu dan takyin.Adapun erti hati itu
Ikhlas ilmu dan makrifat itu ialah rohani,maka ketahuilah olehmu bahawa
sekelian perbuatan itu dengan niat dan tertib.Tertib itu daripada Qasad dan Qasad
tertib itu daripada hati yang tatif iaitu rohani.

Adapun cita2 terdahulu daripada niat dan Qasad itu pula 3 bahagi

1) Qasad nafsu
2) Qasad kiblat
3) Qasad roh

Adapun Qasad roh didalam rahsia adapun tatkala berdiri sembahyangnya itu maka
kita hapuskan dan lenyapkan perbuatan kita didalam af’al Allah,maka tinggallah
af’al Allah semata2 dan kudratnya.Maka kata olehmu Allah Hu Akhbar makam
hanaak jati dan makan pana mikraj mikraj tabdul dan makam Islam maka peroleh
lazat dan citarasa baginya.
Ketahuilah olehmu bahawasanya jalan kepada Allah Taala itu 4 jalan
1) Jalan Syariat
2) Jalan Tarikat
3) Jalan Hakikat
4) Jalan Makrifat
Adapun syariat itu kata2 nabi2
Tarikat itu perbuatan Nabi
Hakikat itu tempat kediaman nabi
Makrifat itu ialah rahsianya.

Adapun istana syariat itu lidah,Istana tarikat itu hati,Istana Hakikat itu nyawa,Istana
Makrifat itu kelakuan Nabi.Meliputi dengan semata2 sekelian alam inilah dinamai jalan
yang 4 itu.Maka hendaklah kita ketahui dan kenal dengan hatinya.
Bermula syariat itu kerja tubuh,tarikat itu kerja hati,hakikat itu kerja nyawa dan makrifat
itu kerja rahsia.

Soal-
Jika ditanya orang apa dijunjungan islam?

Jawab:-

Adapun dijunjung oleh islam itu Titah yang 4 bahagi
1) Syariat yang dijunjung oleh anggota islam
2) Tarikat dijunjung oleh hati islam
3) Hakikat dijunjung oleh nyawa islam
4) Makrifat itu dijunjung oleh orang yang mengetahui islam yang 4

Maka inilah orang yang dinamakan ( Sho Fi Daari ) ertinya hidup kepada 2 negeri maka
orang inilah dinamakan orang segala orang yang arif ( Ya Allahi Khasu Khass)ertinya
pilihan dan mukmin shodiq mukmin yang sebenar maka inilah yang dikatakan
bergantung pada tali Allah.Allah yang tiada berputus musyahadah dan muqabalah dan
muraqabah dengan hak Allah Taala daripada Aadam kepada ujudnya.Daripada ujud
kepada aadamnya tiada bercerai tiada bertemu tiada lain daripadanya.Dan lagi Allah
Taala menjadikan sembahyang seperti nabi Ahmad Muhammad pun namanya.Maka
Ahmad itu 4 huruf Alif,Ha,Mim,Dal,maka berdiri itu seperti Alif,rukuk itu seperti
Haa,Sujud seperti Mim,duduk seperti Dal,demikian 4 itu.

Adapun tubuh manusia itu yakni tubuh Adam alai hissalam.Asal kejadian dari 4 anasir
tanah,air,api dan angin.

Adapun tanah itu tempat nyawa ujud Allah yang bernama Hakim ertinya yang tahu pada
hukumnya.Adapun air itu tempat nyata ujud Allah yang bernama Muhyi yag yang hidup.
Angin itu tempat nyata ujud Allah yang bernama Qaiyum ertinya yang kuasa.Api itu pula
tempat nyata ujud Allah yang bernama Aazim.Maka hendaklah ditilik dan dilihat kamil
mukamil itu seperti memilik ia kepada bercerai maka ia melihat berhimpun 4 itu kepada
insan maka ia menilik kepada insan dilihat dengan mata hati pada insan ujud Allah yang
bernama Allah inilah isyarat hadis nabi ( Man nazara ila Sai in Walam yarallah fi fahuwa
batiun )Barangsiapa memilik kepada sesuatu tempat tiada dilihat Allah pada maka iaitu
batal.Inilah arif kamil mukamil tiada berputus dirinya,hatinya,nyawa,dan rahsianya
itu,berkehendak kepada yang bernama Allah.

Adapun diri kita 2 bahagi
1) Diri berdiri
2) Diri terperi

Maka berdiri itulah sifat kehambaan yang jadi daripada 2 ibubapa kita asal daripada
mani,tatkala masuk kedalam rahim ibu 40 hari,nutpah namanya.Genap 80 hari Alagah
namanya ertinya Darah berkumpul.Genap 120 hari Mudqah namanya ertinya daging tiada
bertulang.Kemudian daripada manusia dirupakan Allah Taala akan dia yang kehendaki
merupakan dia dan tanah sempurnalah kejadiannya.
Maka dititahkan nyawa masuk kedalam dengan dikehendaki ,dan apakala masuk nyawa
kedalam ibunya maka dikeluarkan Allah daripada perut ibunya kepada alam wasitah
seperti orang yang telah jaga dari tidurnya.Maka dilihat tiada lagi rupa yang telah
dilihatnya maka ia pun menangis.Sebab suaranya itulah bernama insan.Tatkala ia tahu
menangis Muhammad namanyatatkala inilah dijadikan Allah ( Ahlil Sunnah Waljamaah )
Tatkala ia tahu menyusu ( Sipiah namanya ) tatkala ia tahu berkata-kata kitab
namanya.Kerna tatkala itu nyata rupa semasa dalam kandungan ibunya inilah yang
dikenalnya itu,tatkala ia pandai meniarap Hanafi namanya,tatkala ia tahu duduk Malik
namanya,tatkala tahu berdiri Hambali namanya,tatkala ia boleh merangkak Syafie
namanya.Inilah jalan aman yang 4 itu,dijadikan Allah Taala tatkala dalam peliharaan
ibubapa tahu berlari Shorih namanya.Kerana tatkala itu suatu pun tiada menkhabarkan
diri ada kelebihan didalam rahim ibunya.
Maka tatkala sudah cerdik boleh berjalan berlari,pandai berkata2 maka tatkala itu leka ia
dengan dunia dan lupa ia akan dirinya.Maka masuklah kedalam dunia ini hilanglah ilmu
itu menunjukkan diri kita yang terperi itu Araad jua.Segala guna yang ada ini tiada kekal
ia pada kedua masuk dan kurang itu 1 alam jasmani jua bukan alam rohani kerana alam
jasmani itu tempat nyata alam rohani,ertinya ( alam jasmani,alam rohani ) maka telah
ketahui bahawasanya keadaan kita insan bahawasanya alam rohani itu tetap selama2nya
Tiada berubah,tiada kurang daripadanya.Inilah diri kita dengan terperi dengan segala peri
mulia.Adapun diri terperi itu tiada makan,tiada minum,tiada beristeri,tiada beranak,tiada
beribu,tiada tidur,tiada mati,maka diri kita inilah dikurniakan Allah Taala sifat 2 x 7.
Maka dengan sifat inilah diri berdiri itu umpama perahu diperintah oleh
nahudanya.Masing2 perahu masing2 nahudanya.Adapun sifat 2 x 7 dikurniakan Allah
Taala kepada roh iaitu sifat Ma’ani dan sifat Maknawiyah itulah dikurniakan Allah Taala
roh kita supaya kuasa memerintah jasad kita.Semata2 wayang kulit.tiada yang empunya
perintah melainkan dengan perintah Tok Dalang jua.Dan roh adalah umpama menutup
dalang itu jikalau tiada pesawatnya.Nescaya tiada akan zahir hikmatnya memandang
pesawat itu.Maka hendaklah Makrifat yang tahkik kerana dalang itu tiada bercerai
dengan wayang dan wayang itu tiada bercerai dengan dalangnya.Seketika juapun,jikalau
bercerai nescaya binasalah wayang itu.Demikianlah juga keadaan hamba denagn
Tuhan.Sentiasa tiada bercerai daripada asal datang kepada Abda’ inilah firman Allah.
(Wahuwa Maakum Anama kuntum ) ertinya Allah serta kamu barang dimana kamu.Dan
martabat Sani pun serta kita maka Allah Fardhukan kita pandangan jangan lalai serta
hamba dengan tuhan daripada azali datang kepada Abda’,kemudian daripada itu ketahui
olehmu akan nama Allah akan nama Allah dan Muhammad.Adapun nama Allah ini 4
huruf iaitu Alif,Lam,Lam Haa dihimpun (Allah).demikian suatu Allah dan lagi insan pun
5 jari kelingking huruf alif,jari manis huruf lam,dan jari tengah huruf lam akhir dan
telunjuk dan ibu jari itu huruf haa.Demikianlah suatu Allah pada jari tangan kiri kanan
dan kaki kiri kanan itu jua huruf insan itu nama ( Allah ) dan nama rasullullah kerana
firman Allah didalam hadis Qudsi iaitu jasmani insan.
Tubuh manusia,nafsu,hati,nyawa,melihat,lidah,tangan,kaki semuanya itu aku nyatakan
bagi diriku maka tiada insan lain daripada aku dan tiada aku lain daripadanya.Maka
sebenar2 insan itu Muhammad.Maka Allah Subhanawataala itu tajalilah ia kepada insan
itu seperti firmannya ( Al insanin siri waana sirrhu ) ertinya insan itu rahsiaku dan rahsia
aku rahsianya.Lagi ( Al insannu sirri wana sirri wasifatu la qairuh ) ertinya-insan itu
rahsiaku dan sifatnya sifatku tiada lain daripadaku.Demikian kemuliaan insan kepada

Allah Taala maka hendaklah ketahui keadaan rahsia Allah itu jikalau tiada ketahui
nescaya didalam dosa yang amat besar seperti sabda nabi ( Ujuduka zambuu la
yuqasabihi zambun ) ertinya-Adamu rasanya yang sebagai denagn dia rasa sentiasa rasa
engkau,engkau didalam rasanya.
Didalam kebaktian sekelian pun kerana kebaktian jikalau tiada ilmu maka tiada
sempurnalah kebaktian kepada Allah Taala kerana ini sabda nabi ( Al ilmu rohu wal amal
jasad ) ertinya-Ilmu itu nyawa dan amal itu tubuh yakni jikalau tiada nyawa maka tiada
dapat tubuh itu bergerak.Demikianlah kebaktian pun jika tiada dengan tiada
sempurnanya.Adapun nama Muhammad itu pada tubuh kita ada 4 huruf
mim,haa,mim,dal.Adapun kepala kita huruf mim,tangan kita huruf haa,pinggang itu huruf
mim akhir dan peha kedua itu huruf dal.Demikianlah didalamnya.Tiada lain daripada
nama Allah dan nama Muhammad maka tiliklah nyata2 dengan memohonkan kerana
Allah Taala tuhan yang sebenar2nya.

Adapun rahsia itu tersembunyi nyawa,nyawa dan rahsia tersembunyi pada tubuh maka
inilah ( Tanzil ) yakni pandangan turun pada taqwa.Yakni pandangan naik.Maka
pandangan badan menunjukkan hati,hati menunjukkan nyawa,nyawa menunjukkan rahsia
dan rahsia menunjukkan ujud Allah Taala.Maka zikirlah ( Lailaha illa Allah ) tiada tuhan
hanya Allah.

Sabda nabi,barangsiapa tiada tahu akan sembahyang maka iaitu sia2lah sembahyangnya
kerana sembahyang 5 waktu itu rasullullah empunya waktu,rasul 5 waktu Allah jadikan
dia dahulu daripada 70000 tahun dahulu lamanya iaitu dari 4 bangsa
Kudrat,Iradat,Rahmat,Hibatnya.Maka tilik Allah akan 4 itu menjadikan 5 rupanya iaitu
Putih,kuning,merah,hijau.Bermula putih waktunya subuh.Kuning waktunya zohor,merah
waktunya asar,Hijau waktunya maghrib dan hitam waktunya isyak.Semuanya ini pada
tubuh manusia ( tubuh kita ) maka sebab itulah berdiri,rukuk,sujud,duduk kerana Allah
Taala menjadikan Nabi Adam itu daripada 4 anasir iaitu tanah,air,api,angin.Maka berdiri
itu peri api kerana api nyala tegak menjulang keatas,rukuk itu perbuatan angin betul
condong,sujud itu perbuatan air kerana air itu mengalir kebawah dan duduk itu itu
perbyatan tanah kerana tanah atau bumi.Demikianlah asalnya orang (Ahlul Hakikat ).
Adapun berdiri itu daripada huruf alif,rukuk itu daripada huruf lam,sujud itu daripada
huruf haa.tomakniah itu dari huruf mim,duduk itu dari hurf dal.Adapun asal waktu yang 5
itu daripada alif,lam,haa,mim,dal.Adapun waktu zohor itu huruf alif maknanya dari ujud
waktu asar daripada hurf lam,makna daripada ilmu Allah.Waktu maghrib itu daripada
huruf haa makna kudrat Allah,waktu subuh itu daripada huruf dal makna daripada sir
Allah,maka dinamakan isyarat daripada zatnya,sifatnya,asmanya dan af’alnya.Dan inilah
sebenarnya sempurna tuhan namanya maka ketahuilah oleh akan waktu yang 5 itu.Kija
tiada ketahui tiada sah pekerjaannya adapun pertama dijadikan Allah Taala hati dan mata
inilah menjadikan waktu subuh,kemudian dijadikan Allah urat inilah menjadikan waktu
zohor,kemudian dijadikan Allah tulan.Inilah menjadikan Maghrib.Kemudian dijadikan
Allah roh inilah dijadikan Allah waktu jumaat maka inilah berhimpun puji dan sembah
jua adanya.

Adapun kemudian itu wahai saudaraku ketahuilah olehmu dunia dan akhirat akan
perkataan ini ingatkan dan pandanglah didalam rupamu,berjalan,berdiri,bergerak,didalam
sembahyang,didalam berkira.Jangan saudaraku lupakan pandangan itu seketika walaupun
sekelip mata jua pun.Maka kenyataan ini tiada tahu oleh orang.Jikalau tiada guru yang
kasih akan anak muridnya.Maka tiadalah dapat akan perkataan ini tiada boleh didengar
oleh orang lain kerana ilmu kesudahan,maka tiada lagi dikata inilah nama ( Mahmu
Utirida ) ertinya-perhimpunan rahsia yang mulia2.
Inilah rahsia hamba kepada saudaraku maka hendaklah ingat baik2 jangan lupa walau
sekelip mata jua pun seperti firman Allah ( Barang siapa tiada kenal akan milikku itu
nescaya akan bakar akan dia dengan api neraka walau pun ia seorang alim sekalipun dan
barang siapa akan ambil milikku,maka orang itu hampirlah ia dengan aku dan tiada
terlindung dia dengan aku.

Adapun yang bernama milik Allah itu iaitu segala sifat yang 7 pada kita itu ialah barang
ujudnya.Maka barang tiada maujud melainkan dengan ampunya bayang2 maka bukan ia
tetapi lain daripadanya.Maka wajiblah atas kita mengambil hak Allah yang daripada kita
inilah sifatnya yakni jangan ada lagi hidup kita,tahu kita,melihat kita,dan kata2 kita
melainkan hanya Allah Taala.Dengan hakikat hati jua bukan dikata dengan lidah
menyebut zikir La Ilaha Illallah atau Hu Hu atau tatkala
duduk,berjalan,bergerak,diam,makan,minum,maka inilah lafaz menilik bagi Allah
hendaklah kita pandang siang dan malam.Adapun kita ini bertubuhkan Muhammad Batin
dan zahir,maka yang ada jadi pada tubuh kita hakikat kerana kejadian roh kita dan tubuh
kita daripada Nur Muhammad nescaya Muhammad juga namanya.Maka tiada lain kepada
hakikat dan jadi bertubuh yang batin dan zahir namanya itu kerana nama rahsia itu terlalu
banyak.Allah pun namanya jua.Adapun sebenar2 sifat kepada kita inilah rahsia yang
sebenar2 rahsia yang ada pada kita yang ketahui.Adapun jalan hakikat inilah ( Allah Hu
Akhbar ) inilah sifat af’al tiada lagi hati menyebut dan tiada lagi lidah berkata,hanya sifat
Asma’ hayat,ilmu,kudrat,iradat yang mengatakan.tiadalah hati lagi kerana rahsia Allah
Hayat,Ilmu,Kudrat,Iradat nama rahsia Allah kepada batin kita memerintah roh2
memerintah hati.Hati memerintah tubuh,maka tubuh pun berlakulah berbagai2 kehendak
memerintah sekelian itu,maka makrifat ada dengan sendirinya tiadalah dua ,tiga.Hanya
Allah memuji dirinya sendiri tiadalah kita lagi rasa hati dan tubuhnya maka jangan
diingatkan lagi hanya Allah yang ada itu kerana Allah yang bernama rahsia itu
kehendaknya kita menjadi serasi dengan dia.Jikalau tiada serasi siapa kita hendak lagi
kerana rahsia yang dapat melihat Allah Taala mengenal Allah,Memuji Allah,hendaklah
bagi kita rahsia Allah kepada kita itu jadi serasi yang hendak berzikir berbagai2 rahsia
Allah.Seperti Sabda Nabi:
Asal kejadian itu 4 anasir iaitu tanah,air,api,angin.Turun kepada kita tanah itu tubuh
kita,angin itu nafas kita,api itu darah kita.air itu rahsia bg kita..Maka inilah mengenal diri
namanya.Kejadian tanah itu bernama syariat,kejadian angin itu bernama tarikat,kejadian
Api itu bernama bernama hakikat dan kejadian air itu bernama makrifat.Inilah mengenal
diri namanya.Maka syariat itu umpama kaki,tarikat itu umpama tangan,hakikat itu
umpama tubuh,makrifat itu umpama kepala.Maka tiadalah ia bercerai hendaklah kita
hilangkan bicara tubuh dirahsiakan inilah fana namanya.Maka tiadalah boleh bercerai2
hanya ada Allah sendiri kerana dilihat mengatakan ( La Yakrifu Allah Ilallah )ertinya-
Tiada mengenal Allah hanya Allah maka tiada dapat kita mengenal Allah kerana tiada
kita melihatnya.
Adapun yang kata berbagai2 itulah rahsia Allah kepada batin dan zahirnya kita
mengatakan ( La Ilaha Illa Allah ) itulah rahsia Allah yang mengatakan rahsia ertinya-
Tiada lagi hatinya dapat mengenal Allah hanya rahsia Allah saja yang dapat mengenal
maka berganti2lah tubuh dan hati itu tiada lagi menyebut hanya Allah dengan rahsia jua
iaitu yang ada pada jalan makrifat.
Tatkala mengata ( Allah Hu Akhbar ) itu hanya Allah yang ada menyebut jangan ada lagi
rasa berbagai2 yang diingatkan batin dan zahir hanya Allah saja maka hilanglah cita2
yang lain hanya Allah yang ada pada makrifat itu.Maka hairanlah kita tercengang2
setelah itu Allah tahukan dirinya dan tiada tahu akan tuhannya.Jikalau lagi kata didalam
hati kita menyebut itu dan yang disembah itu Allah maka jadi dua,belum lagi ada
rasa,jikalau anugerah Allah akan hambanya mengerti pengajaran itu menjadi asa jikalau
kita zikir atau sembahyang.Jangan berbeza lagi.Jika mengatakan ( La Ilaha Illa Allah )
Rahsia Allah kehendaknya Allah memujinya sendiri dan hati memujinya dirinya
Allah,jangan lagi kata hati memuji itu hanya rahsia Allah juga memuji dirinya beza yang
dipakai oleh Aulia Allah sekelian .Maka tiada lagi makrifat kita.Hanya sendirinya dengan
rahsianya dan kehendaknya maka inilah Fana pada Allah dan Ya Allah,jikalau sudah rasa
kepada Allah maka tiada bercita2 kepada yang lain lagi.Maka hendaklah wahai saudaraku
sekelian pagi dan petang,siang dan malam,dunia dan akhirat,hidup dan mati jangan
berubah lagi.Adapun yang bernama alam sapiir itu didalam otak kita kerana otak kita itu
tempat nyata roh kita yang bernama alam sapiir itu kerana alamnya.
Adapun yang bernama alam kabir itu pula ialah tubuh yang nyata diperintah rahsia Allah
tempat nyata roh.Adapun tempat segala perintah itu daripada tengah hati kita maka
berkehendaklah hati kita berbagai2.Adapun rahsia itu pula didalam pesaad ertinya
didalam jantung kita.Maka inilah namanya Allah,maka inilah rahsia zat kerana disana
tempat nyata segala kehendak Allah,maka Siir kita itu namanya sifat batin,didalam tubuh
kita bernama sifat zahir jua sekelian adanya.

Adapun masa tidur,Adapun masa kita tidur itu hilang segala rasa sebab tiada diperintah
rahsia Allah jangan hendak berbagai2.Ingatkan diripun tiada.Hanya yang ada hayat
kerana rahsia Allah itu jadi berkehendak kepada manusia dan segala binatang.Jika tiada
Batin dan zahirnya itu berkehendak baginya.Maka roh itulah yang bernama manusia
bernama tubuh pada sekelian aulia Allah.Maka roh itulah bernama makrifat yang dapat
berjalan batin dan dapat melihat batin,yang demikian itu roh itulah melakukan perintah
rahsia Allah orang yang sudah sampai ilmunya itu bertubuh Idofi bertubuh akan
(Muhammad) sekian jua adanya.

Sekian saja hamba menulis sebuah kitab ini iaitu sebuah kitab Arwah Tokku Paloh yang
telah diturunkan kepada anak muridnya yang dikasihi.Jika orang2 yang lain daripada
jalan ini maka tidak dibenarkan sama sekali dibuka atau dicetak.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

72 Responses to Kitab rahsia To’ Ku Paloh

 1. ismail berkata:

  Jika d terangkn dgn lbh trperinci lbh baik. Jika blh saya ingin brsua n berbicara dgn penulis.

  • jalanakhirat berkata:

   Asalamualaikum

   Tuan Ismail,

   Kitab ini adalah di tulis oleh almarhum Tok Ku Paloh, syarahan mengenai kitab ini hanya boleh diperolehi daripada mereka yang mewarisi ilmu kerohanian dari Tok Ku Paloh.

   Sebagai seorang pengikut fahaman Tok Ku Paloh saya cuba sedaya upaya dari masa ke semasa mencerna fahaman Tok Ku Paloh ini untuk keperluan orang ramai membina kesihatan rohani.

   Wasalam.

   • ismail berkata:

    Ia menarik minat saya kerana saya juga mempelajari jln ini dr seorg guru. Jalan nya sama cuma saya ingin buat rujukn. Sehingga kini saya msh mendalami jln kembali

 2. amir berkata:

  salam. saya ingin untuk berjumpa dengan tuan. bagaimana? e mail saya qhursani@yahoo.com dan nom hp saya 0199661801

  • ismail berkata:

   Wlkslm. Sy d tngl d sg buluh. No hp sy 0193686600.

   • jalanakhirat berkata:

    Asalamualaikum

    Tuan Amir dan Ismail,

    Salasilah tarikat yang saya tuntut sampai kepada Tok Ku Paloh saya terima dari Almarhum Ayah ku Syed Muhammad Al Aidrus yang menetap di Sungai Lembing Pahang pada awal tahun 1980an ketika saya berkhidmat di unit Kebudayaan Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi bersama Arwah Zubirr Ali. Sebelum itu Zubir Ali berserta sahabatnya telah terlebih dahulu berguru dengan Ayah ku di Pahang ketika di ITM (kini UITM). Ketika arwah Zubir Ali menyandang jawatan Pengarah .Unit Kebudayaan UKM saya adalah tenaga pengajar Seni Fotografi di unit tersebut. Kebanyakan para sahabat arwah Zubir Ali yang berguru dengan Ayah Ku di ITM pula pada ketika itu sedang melanjutkan pelajara di luar negara.

    Ketika Arwah Zubir Ali menjadi Timbalan Pengarah di Pusat Kebudayaan Universiti Malaya dan sedang menyelesaikan kajian (thesis) sarjananya mengenai Ibnu Madyan (guru kepada Ibnu Arabi) sehingga berjaya, kami dapat berkumpul kembali dengan sahabat sahabat Arwah Zubir Ali yang seguru dengannya di ITM, diantara sahabat paling akrab dan sering bersama menziarah Ayah ku di Pahang dari Kuala Lumpor ketika hayatnya adalah Dr Shafie dan Dr Hanafi.

    Setelah Ayah ku meninggal dunia kami cuma menziarahi makam Ayah Ku serta keluarganya sekali dua setahun di Pahang dan biasanya akan terus ke Trengganu menziarahi Makam Tok Ku Paloh.

    Menjelangnya tahun 2000 saya Arwah Zubir Ali, Dr Shafie, Dr Hanafi, Dr Saiful dan beberapa orang lagi sahabat dari UM dan Shah Alam bisasanya setiap minggu menghadiri majlis zikir di Zawiyah (rumah ibadat) di Bukit Damansara bersama Almarhum Raja Ashman Shah ibni Sultan Azlan Muhibbuddin Shah. Selesai majlis zikir biasanya kami akan bermuzakarah di warung kopi sekitar Bangsar hingga ke subuh, itulah amalan rutin setiap minggu ketika itu. Disamping itu mereka juga sering berkunjung ke teratak saya di Subang untuk menerima rawatan dan bermuzakarah.

    Kerana Arwah zubir Ali seorang seniman dan seorang sarjana ugama di bidang Usuluddin, arwah telah banyak membantu saya memahami aliran tasauf Tok Ku Paloh di samping bantuan dari para sahabat yang seguru dengannya. Bagaimana pun ilmuNya yang saya miliki hanyalah sedikit cuma, ibarat sebutir pasir di gurun Sahara, itu pun jika ada.

    Wasalam.

   • ismail berkata:

    Assalualaikum. Saudara pengarang, ingin bertemu kerna saya ingin bertanya & bg menambah ilmu. Bg saya, saudara pengarang lebih arif dr saya yg baru mengenali jln ilmu ini. Msh banyak yg saya ingin pelajari. Bolehkah saya dptkn salinan kitab rahsia tok ku paloh.
    Iklas dr saya, ismail

 3. jalanakhirat berkata:

  Waalaikumusalam

  Tuan Ismail

  Kini saya telah menetap di Ipoh Perak. Agak keterlaluan jika saya tuan anggap yang arif. Berdasarkan pengalaman saya terlalu panjang masa yang perlu untuk memahami ilmu ketuhanan ini. Jika ingin dihayati mungkin memerlukan masa sepanjang hayat.

  Bermulalah kita mengenal tuhan dengan mengenali diri ia itu dengan memahami aspek aspek kehidupan ia itu jiwa, raga, rohani dan jasmani serta keujudan alam semesta yang dicipta tuhan semesta alam untuk keperluan manusia membina kesihatan rohani jasmani jiwa dan raga. Ilmu pengetahuan mengenai alam manusia, alam semesta dan tuhan semesta alam mungkin tuan boleh tanya saya menerusi welog ini Insyaalah.

  Agak sukar memperolehi salinan kitab Rahsia Tok Ku Paloh ini sebab itu saya titipkan di alam maya agar tidak lenyap ditelan zaman. Oleh itu tuan boleh salin menerusi weblog ini, samada copy paste atau print.

  Sebenarnya agak sukar untuk memahami bahasa dan istilah yang terdapat dalam kitab ini, apatah lagi jika kita tidak mementingkan budi bahasa.

  Wasalam.

  • Zulkiflee berkata:

   Saya pun nak salin untuk saya cuba pelajari melalui mereka-mereka yang lebih arif tentang bahasa dan pengertiannya yang agak mendalam. Mohon izin untuk menyalin Kitab Rahsia tersebut.

 4. ismail berkata:

  Assalamualikum..saudara pengarang.
  Disni sy ingin bertanyakan, bila sy menilik di dalam sembahyang, apakah tanda untuk dapat sy pastikan apa yang saya tilik itu sebenarnya benar dan bukannya ganguan. Seperkara lagi saya ingin meminta penjelasan mengenai ruhul idofi, ruhul kudus, ruhul alamin. Sya harap dapat penjelasan dr saudara.
  Wasalam.
  Ismail abdul sani

  • jalanakhirat berkata:

   Waalaikumusalam

   Tuan Ismail Abdul Sani,

   Apakakah tuan mempunyai Rabitah dalam perjalanan rohani, jika tuan berrabitah persoalan gangguan tidak timbul sama sekali dan rabitah itu wajib dalam perjalanan rohani agar terhindar dari gangguan jin dan syaitan.

   Sebelum tuan boleh menilik dalam sembahyang apakah tuan boleh berzikir dalam sembahyang, kerana ada.ayat dalam al Quran (dalam muqadam pun) bermaksud “beruntunglah orang yang membersih dirinya dan mengigati nama tuhan dalam sembahyangnya. Jika boleh cuba beri kaedah untuk berbuat sedemikian. Buat masa ini bagaimanakah tuan mentauhidkan Allah swt ketika didalam dan di luar sembahyang ?.

   Sebagaimana yang saya nyatakan dalam komentar diatas sebelum ini fahami istilah asas mengenai diri terlebih dahulu sebelum pergi terlalu jauh. Apakah tuan telah faham definasi roh, jasad, jiwa dan raga juga alamnya serta kesihatan dan penyakitnya.

   Kalau saya kata Ruhul Idhofi itu nyawa saya rasa itu lebih mudah dari pada saya menghuraikannya berhubung dengan nafas, nufus, ampas dan tanafas.

   Begitu juga dengan Ruhul kudus jika nak diterangkan adalah seperti berikut, Roh Kudus boleh disamaertikan dengan Roh Suci (Holy Spirit). Islam berpandangan bahawa apa yang dimaksudkan dengan Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril a.s. Dalam kisah Siti Maryam, ibu kepada Nabi Isa a.s , Allah swt telah mengutuskan Jibril untuk mendatangi Siti Maryam bagi menyampaikan kalimat-Nya dan kekuasaan-Nya (wahyu) kepada Siti Maryam yakni berupa nabi dan rasul-Nya yang diberi nama oleh Allah swt sebagai Al Masih Isa ibn Maryam biarpun ketika itu Siti Maryam masih belum bersuami.

   Dengan ini membuatkan bahawa pandangan Islam berkenaan kewujudan dan kelahiran Nabi Isa a.s adalah amat berlainan dan berbeza dengan aliran utama Kristian.

   Yahweh Roh Kudus (dari bahasa Arab: الروح القدس Al-Ruhul Qudus, dan bahasa Ibrani: Ruach HaKodesh adalah peribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal, Kristian. Yahweh Roh Kudus hanya dipercayai oleh umat Kristian dan adalah sebuah penolong peribadi yang memimpin, dalam bentuk Roh, yang dijanjikan oleh Yesus sebelum kenaikannya ke syurga.

   Menurut ajaran Kristian, seorang Kristian haruslah memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Roh tersebut berfungsi sebagai penolong, pemimpin, penghibur, dan teman yang setia. Roh Kudus menuntut umat Kristian agar hidup sejalan dengan kehendak Yahweh. Roh Kudus juga merupakan penghubung antara umat Kristian dengan Tuhannya

   Pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari pentakosta, sepuluh hari setelah kenaikan Yesus ke syurga atau lima puluh hari setelah peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian. Terjadi di Jerusalem pada sebuah ruang atas dan diterima oleh murid-murid Yesus. Menurut Alkitab, murid-murid Yesus pada hari mereka menerima Roh Kudus mampu mempertaubatkan tiga ribu manusia.

   Ruhul alamin itu memadailah saya nyatakan sebagai roh sekalian alam.

   Wasalam..

   • ismail berkata:

    Assalualaikum.
    Di dlm smbhyg saya dpt mendegar tubuh saya berzikir dan saya melihat perlakuan antara saya dan rahsia adalah selari. Dlm solat juga saya nafi dan isbat ( hanya DIa yg nyata) dan saya ucapkan kalimah tauhid serta tiada daya upaya, hanya Allah. Mengenai roh, sya di tanya oleh seseorg dan saya blm arif mengenai roh kudus.
    Terima kasih diatas penjelasan pihak tuan. Jika ada kekurangan saya mohon di perbetulkn

 5. jalanakhirat berkata:

  Waalaikumusalam

  Tuan Ismail Abdul Sani,

  Tujuan saya bertanya soalan diatas agar mengetahui kedudukan rohani tuan demi mempermudahkan saya menjawap soalan soalan tuan.

  Wasalam.

 6. raizul berkata:

  saya mohon untuk copy kitab ini.

 7. qaseh bonda berkata:

  SubhanAllah. Rasa kerdil hamba yang hina diatas penemuan hebat ini. Teruskan usaha dakwah mengikut kaedah dan kepakaran ilmuan.

  Dalam proses mengenal diri yang saya alami, sukar ditafsirkan dengan kata-kata. Saya hanya belajar mengekalkan wudhu’. Kembali berwudhu agar tidak alpa selalu.

 8. yazid berkata:

  Assalamualaikum… Saya mohon kebenaran utk copy paste kitab ini. Saya baru dlm ilmu ini dan saya masih mencari…

  • Raizul Azni Zolkepli berkata:

   Ini bermakna manusia tidak wujud. Mohon penjelasan.

   السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته

   Kerjasama pihak tuan/puan amatlah dihargai.

   Sekian terima kasih

   رايذول اذني بن ذولکڤلي فاسيليتي دان کمودهن عام جابتن کجوروتراٴن ڤوست ڤروبتن اونيۏرسيتي ملايا Raizul Azni bin Zolkepli Fasiliti dan Kemudahan Am Pusat Perubatan Universiti Malaya

   2013/9/24 Jalan Akhirat

   > ** > yazid commented: “Assalamualaikum… Saya mohon kebenaran utk copy > paste kitab ini. Saya baru dlm ilmu ini dan saya masih mencari…” >

 9. mohd yussof berkata:

  Di mana boleh d dapatkan kitab ne sy suka dan ingin belajar masaalah hakikat dgn lebih paham.

 10. mohd yussof berkata:

  Assalamualaikum tuan penulis…sy amat bagga dgn ilmu tuan bolehkah sy beguru dgn tuan.tuan dok ipoh kt mana.

 11. Hazim Muda berkata:

  Assalamualaikum tuan penulis..sy tinggal di kuala terengganu..sy terlalu ingin belajar ilmu mengenal diri..Dimanakah sy dapat mencari guru untuk sy pelajari?? harap sesiapa tahu tolonglah berkongsi serba sedikit…

  • kak nor berkata:

   bagi saya ilmu mengenal diri ni belajar le dengan guru, skrg ni susah nak cari guru mursid. apabila sudah belajar bab hakikat ni kamu cepat dapat. ianya bukan mudah,
   sekarang ni susah nak cari guru yg boleh ajar kita bab-bab macam ni.Guru macam ni tersembunyi & susah nak bagi kita.

 12. asnawi berkata:

  Assalamualaikum,,,, boleh bagi id saudara (contct no,email atau lain2) yang boleh saya berhubung dengan saudara,,,

 13. hamba ALLAH berkata:

  Bismillahhirrahmannirrohim….
  salam hamba ALLAH S.W.T. jika sesuatu perkataan di baca di dalam hati,segala pengerakan isi tubuh dengan gementarnya,segala sebutan kalimah ALLAH bagai bergoncang tubuh ini,segala kesedihan terjadi maka hamba ini terlalu banyak dosa pada ilahi.bantulah hamba yang kerdil ini walau jauh d mata tapi dekat d hati.jika hamba di sana mengerti ALLAH HU AKBAR jodoh pertemuan kemudian hari…salam dr hamba ALLAH yg telah lama menanti dari warisan TOK KU PALOH.

 14. iwan berkata:

  assalamualaikum..bismillah……..wujud bnyak pada yg yg tunggal…saya punya qtab tersebut..dan ap yg dbabarkn di atas sesuai dngn pentafakkuran saya dgn qtab tersebut…tpi yg pngting itu riyadhohnya untuk mewujudkn wujud bnyak pada yg tunggal….makasih…

 15. iwan berkata:

  assalamualaikum…tuan saya punya 3qtab tntang ilmu hakikat..dan saya ingn sekali bertukar pikiran dgn tuan….seandainya qta dapat bertemu…

 16. iwan berkata:

  assalamualaikum…maaf mau tanya tuan..apa yg dimaksud dengan rambut selembar..dan tentang nur cermin nur intan dan nur jambrut…dan yg disebut nakto goib….maaf krna ingn tau lbih jelas dari tuan…terimakasih mohn djelaskan…

 17. azman berkata:

  Mohon izin untuk print… wsalam.

  Merintis jalan kematian

 18. kamal berkata:

  Assalamualaikum … maaf tuan … saya mohon izin cetak risalah ini utk kegunaan dan rujukan peribadi. Harap tuan izinkan..Terima kasih tuan..

 19. Assalamualaikum …maaf tuan …saya mohon izin cetak risalah ini untuk kegunaan dan rujukan peribadi.Kitab ini pernah ada pada arwah nenek saya di pulau mutiara kampung tetabuan beluran, Sabah seawall tahun 40 an…terima kasih tuan.

 20. zikril berkata:

  Asslam,minta izin utk copy keterangan di atas..tksih saudara.kalo kitab tok ku paloh ada jual minta bg info.

 21. Abu Talib bin Abdullah berkata:

  Assalamualaikum wbt.,
  Terima kasih tuan atas naskhah yang bermakna ini. Mohon izin mencetak dan membaca utk kegunaan sendiri.

 22. Ahmad berkata:

  Allah menciptakan adam supaya Dia di kenal…..,,, gula nyata pada manis nya , garam nyata pada masin nya.

 23. Ahmad berkata:

  seperti dalang memainkan wayang,……kudrat dan iradat wayang yg berbagai-bagai itu adalah kudrat dan iradat nya sang dalang juga adanya, seperti ayam dgn telurnya ,gaib telur ayam yang nyata,..gaib ayam telur yang nyata.gaib Allah muhammad yg nyata, gaib Muhammad Allah yang nyata.” ashyhaduAllah ilahaillallah wa ashyhaduannaMuhammadarrasullah”

 24. syed berkata:

  Tu bkan gmbr tokku,sdangkn aku cicit ngan semua ank brnk aku xdpt tgk wajah tokku,mu pndai2 letak gmbr org laen..pdam gmbr nper hok slh..

 25. asslam mualaikum saya jaafar dari nibong tebal ,pulau pinang, izin kan saya copy risalah ini ,kerana saya maseh lagi mengaji dan mengkaji tentang ilmu hakikat sahingga saya dapat bertemu dgn kaiy saleh di johor ,dan sahingga kini saya berhubung dgn nya ,

 26. mohd rasid othman berkata:

  Assalam tuan,
  saya berasal dr terengganu….mmg selalu dan sedang mencari kefahaman sebenar tentang diri..krn awaludin makrifatullah…..dan barang siapa yg mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya…..atuk sebelah bapa saya sempat berguru dgn anak tokku paloh, sayyid sagof al idrus…bapa saya ada titipkan saya dgn juga sebuah kitab tulisan tangan hasil nukilan tokku sayyid sagof….dan mohon copy apa yg tuan hamburkan ini….

  wassalam

 27. assalamualaikum….tuan mohon izin untuk saya copy buku ini dan mempelajari ilmu dari tuan…
  sekian terima kasih..email saya zam1965@gmail.com nama saya mohd zamri

 28. lainkalibagi berkata:

  assalammualaikum….tuan saya ingin mengucapkan berbanyak terimakasih menulis perkara perkara kebaikan tolong saya fb terlupa klaluan jika ada banyak perkara yang penting mohon hubungi saya email (kokome23@gmail.com)
  Saya ingin mendalami ilmu,saya tidak sempat belajar kerana arwah ayah saya meninggal dunia tanpa sempat diulangkaji.Saya amat meminati tulisan tulisan para ambia dan para wali wali Allah.Yang terutamanya berasal dari Semenanjung Tanah Melayu dan Indonesia.Tapi kalau ada yang antarabangsa boleh juga diulangkaji asalkan menggunakan bahasa Malaysia,mudah untuk di fahami buat pengetahuan saudara.

  Wassalam

 29. Muhammad Faris berkata:

  Assalammualaikum tuan . saya ingin salinan kitab itu boleh . sy stay perak . ini nombor telefon saya . 0175862365 . email . azure_130@yahoo.com .
  ada sesuatu yang mungkin kita boleh berkongsi bersama .

 30. Amir Manaf. berkata:

  Assalam, Ada tak Syahadah Tok Ku Paloh. Bagus juga untuk di huraikan. Saya pernah dengar bab itu.

 31. fizy berkata:

  Assalamualaikum…tuan penulis,ingin bertanya, bagai mana jika saya ingin mendapat kan kitab tokku paloh?@ mungkin tuan boleh membantu saya untuk mendapat kan kitab ini? Jika tuan tidak keberatan untuk membantu , mohon tuan menghubungi saya ,0183555435@0123445554,fizy…@ jika boleh diret jumpa dengan tuan lebih bagus…terima kasih…

 32. Sheikh Ismed Al Hussein berkata:

  assalamualaikum..mohon copy

 33. Sheikh Ismed Al Hussein berkata:

  sedang mencari guru2 utk menagih ilmu utk akhirat..ulek84@yahoo.com

 34. hafiz berkata:

  Assalamualaikum,,,, mohonizi untuk mengcopy dan mempelajari buku ini dari tuan…

 35. adozainpdk berkata:

  Assalam.
  Ada satu lagi blog yg membincangkan topik ini. makrifattokkenali.com
  Semoga kita boleh kongsi bersama. Tq

 36. adozainpdk berkata:

  Saya jugak mohon untuk dapatkan buku ini. Emel saya adozainpdk@yahoo.com

 37. shahrudin yusof berkata:

  saya dalam percarian, saya mohon dengan izin untuk mencetak kitab ini.

 38. Fakhruddin A. Taripin berkata:

  Intry yg sgt bernilai. Mohon diizinkan utk copy dan amal. Mohon jga minta no. Kontek penulis. Terima kasih.

 39. syamil berkata:

  Assalamualaikum
  Mohon izin mencetak dan membaca untuk rujukan.

 40. Mohd Haziq berkata:

  Assalamualaikum w.b.t
  Pertamanya saya minta izin untuk mencetak sebagai bahan bacaan,rujukan dan pelajaran peribadi sahaja.. saya mohon maaf sekiranya perkara ini kurang disenangi pihak tuan..
  Jazakallah..

 41. mohd azam berkata:

  Bismillah Hirrohman Nir Rohim.
  Assalamualaikum
  Pertamanya saya minta izin untuk mencetak sebagai bahan bacaan,rujukan dan pelajaran peribadi sahaja.. saya mohon maaf sekiranya perkara ini kurang disenangi pihak tuan..

 42. huallah berkata:

  kitab ini baik , cuma harus duduk berguru dgn yang benar benar ahli ,agar tidak keliru dlm memahami , sebenar benarnya allah,tuhan,haq, yg kekal ,amin ,

 43. ibrahim al aydarus berkata:

  setakat ini ada tiga buah karya yg dikatakan karangan tok ku paloh, iaitu 1)maarij al lahfan, 2) ithaf al khalil bi syarb al khalil dan 3) afiat islamiyyah. yg pertama terdapat banyak naskhahnya yg dijumpai tetapi kebanyakannya adalah naskhah fotokopi. walaupun begitu ada dua naskhah yg asal tersimpan d pusat manuskrip negara. yg kedua tidak dijumpai di malaysia tetapi boleh didapati dlm naskhah digital daripada internet dan ke yg ketiga ada satu naskhah tersimpan d muzium negeri terengganu. daripada ketiga tiga karya ini yang pertama sahaja dapat di sahkan karya tok ku paloh. yg kedua adalah karya moyang saudaranya yg kebetulan namanya sayyid abd rahman juga macam tok ku paloh. kerana kesamaan nama maka ada pihak yg mendakwa itu adalah karya tok ku paloh. yg ketiga pula setelah diselidiki ia juga bukan karangan tok ku paloh tetapi berkemungkinan milik tok ku paloh atau individu yg mempunyai kaitan dengan tok ku paloh. kesimpulannya, setakat ini hanya sebuah karya sahaja yg benar benar dapat dipastikan karangan tok ku paloh dan yg dua selebihnya dapat dipastikan bukan karya tok ku paloh. berdasarkan artikel diatas, terdapat satu lagi lah karya yg dikatakan karangan tok ku paloh. terima kasih kepada penulis kerana berkonsi maklumat yg amat bermakna ini. bagaimana caranya untuk kita berhubung untuk berkongsi maklumat tentang perkara ini. harap penulis menghubungi saya sebagimana butiran tertera di bawah,
  engku ibrahim bin engku wok zin al aydarus
  fakulti pengajian kontemporari islam, Unisza. k trg
  no tel 019 9853549
  aydarus09@ hotmail.com
  ibrahim@unisza.edu.my

  perhatian: gambar yang dipaparkan sebenarnya bukan gambar tok paloh kerana gambar tersebut adalah gambar dato’ bahaman di zaman tuanya.

  • iskandhar jamalullail berkata:

   Assalamualaikum..Hamba salah sorg drp keturunan Tok’ku Paloh, bersetuju dgn apa yg saudara ckp kn. Benar kerna yakin kebenaran nya. wslm.

 44. azeman bin sukis berkata:

  salam saya juga ingin mitak izin utk copy salinan ini….dalam perjalanan n mendalami ilmu nya terima kasih wassalam

 45. el qurthubi berkata:

  Izin baca dan di salin…
  Biiznilah sealiran

  Dari lombok Indonesia.

 46. Rosdi Ab Lazid berkata:

  Salam……Saya berminat untuk mempelajari dengan lebih lanjut tentang Ilmu hakikat ini. Minta Tuan dapat menghubungi saya di no tel 0123859606 atau di email di bawah…Saya menetap di Ulu Kelang. terima Kasih

 47. Amiruddin berkata:

  Izinkan saya copy/salin untuk simpanan, rujukan dan mungkin juga boleh sesiapa sahaja dan generasi akan datang mentelaah/mempelajari dan mendapatkan guru yang boleh memberi panduan

 48. sumarto berkata:

  SALAM
  MAAF Tuan saya boleh minta doa dan berkah tuan agar sy dimudahkan dan dilapangka pemahaman ilmu yang berguna dan mohon doa tuan agar dengan doa dan rido allah sy bisa dipahamkan akan ilmu tersebut diatas . mohon ijin .terima kasih ….salam

 49. agenta berkata:

  ma’af aq mau tanya pak guruh, lantas orang bisa mengakui bahwa dirinyalah tuhan

 50. jul berkata:

  saya ijin copy kitab ini,trimakasih

 51. Aziz berkata:

  Assalamualaikum … maaf tuan … saya mohon izin cetak risalah ini utk kegunaan dan rujukan peribadi. Harap tuan izinkan..Terima kasih tuan..

 52. Klaut berkata:

  Assalamuaikum…. Sy ingin bertanya apakah maksudnya nyawa.?????

 53. haji wan muda berkata:

  Salaam Sejahtera
  Maakan terpanggil menyatakan perihal pemggunaan asma Qayyum itu two at lagi Qawiyun
  Sekian

 54. Izudin berkata:

  Assalamualaikum. Sy mintak izin untuk copy kitab ini.

 55. jailani berkata:

  Assalamualaikom Tuan.. Saya mohon izin untuk membaca, menggunakan ilmu ini serta menyalinnya.sebagai bahan bacaan dan rujukan. Terima kasih.

 56. zuki berkata:

  Mohon saya copy kitab ini tuan..

 57. azhar berkata:

  Assalamuaikum,Tuan
  Kitab yang tuan ada itu sama dengan kitab saya, tetapi tuan yang ada berberjilid, kerana saya ada 8 jilid kitab, siap dengan Gambar rajah sekali..saya dapat kitab itu dari daripada Para-para guru2 yang berasal dr Syeikh Ahmad dari india sampai ke M’sia pada 1987 terjemah dlm bahasa Melayu Jawi lama.

 58. Ali Mohd Ali Ahmad berkata:

  Bismillahir rahmaa nirrahiim, Assalamu alaikum Tuan Guru sya mohon izin, ijazah dn copy ilmu ini, untuk rujukan… Jazakallahu khair.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s