Rahsia kelemahan jin yang perlu diketahui

Rahsia kelemahan jin

Walaupun jin dan syaitan mempunyai kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia, akan tetapi al-Quran dengan tegas mengatakan bahawa hakikatnya syaitan dan tipu dayanya itu adalah lemah. Berikut adalah beberapa contoh kelemahan jin, di antaranya:


Tidak boleh mengalahkan orang-orang soleh.

Bukti bahawa syaitan atau jin tidak akan dapat mengalahkan orang soleh adalah perkataan syaitan sendiri ketika berdialog dengan Allah dalam surah al-Hijr ayat 39 -

“Iblis berkata:” Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan ma’siat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka “. (Surah Al-Hijr 15: 39-40).

Dari ayat ini dapat difahami bahawa yang menyebabkan syaitan itu dapat menguasai seseorang adalah kerana perbuatan dosanya. Ketika seseorang itu dekat dengan Allah, maka syaitan akan lari dan tidak akan berani mendekatinya apatah lagi menguasainya.

Syaitan takut dan lari oleh sebahagian hamba Allah

Apabila seseorang betul-betul memegang ajaran agamanya dengan betul serta mengukuhkan keimanannya dengan teguh, maka syaitan akan takut dan lari. Hal ini terdapat pada diri Umar bin Khatab. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Turmu-dzi Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda kepada Umar: “Sesungguhnya syaitan sangat takut olehmu, wahai Umar” (HR. Turmudzi).

Bukan hanya kepada Umar, akan tetapi syaitan (jin kafir) juga akan takut oleh orang-orang beriman yang betul-betul dengan keimanannya. Dalam al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir pernah mengutip sebuah hadis berikut ini:

“Sesungguhnya orang mukminakan dapat mengawal (mengalahkan) syaithannya sebagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengawal untanya ketika perjalanan” (HR. Ahmad).

Bahkan, apabila seseorang betul-betul, dan soleh, dia boleh membawa qarinnya (penyertanya, kerana setiap manusia itu pasti disertai oleh syaitan (jin kafir) di sebelah kirinya dan malaikat di sebelah kanan atau sering disebut dengan qarin) masuk Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim ini juga:

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:” Tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang qarin (penyerta) dari jin dan seorang qarin (penyerta) dari malaikat “. Para sahabat bertanya: “Apakah termasuk anda juga wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab: “Ya termasuk saya, hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Ia (jin tadi) tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan “(HR. Muslim).

Jin takluk dan taat kepada Nabi Sulaiman.

Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukan jin dan syaitan sehingga semuanya boleh bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat al-Qur’an berikut ini dalam surat Shad ayat 36-38:

“Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya, dan (Kami tundukkan pula kepadanya) syaitan-syaitan semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu” (QS. Shad ayat 36-38 ).

Mukjijat ini diberikan kepada Nabi Sulaiman sebagai pengabulan atas doanya yang mengatakan:

“Dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setalahku” (QS Shad 38:35).

Doa Nabi Sulaiman inilah yang menyebabkan Rasulullah tidak jadi untuk mengikat jin yang datang dengan melemparkan anak panah ke muka beliau. Dalam sebuah hadis Muslim dikatakan:

Dari Abu Darda berkata:” Suatu hari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bangun, tiba-tiba kami mendengar Rasulullah mengatakan: “Aku berlindung kepada Allah darimu”, kemudian Rasulullah Shallallahu’ Alaihi wa Sallam juga berkata: “Allah telah melaknatmu” sebanyak tiga kali. Rasulullah lalu menghamparkan tangannya seolah-olah beliau sedang menerima sesuatu. Ketika Rasulullah selesai solat, kami bertanya: “Wahai Rasulullah, kami mendengar anda mengatakan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelum ini. Kami juga melihat anda membukakan kedua tangan anda “. Rasulullah menjawab: “Baru Iblis, musuh Allah datang membawa anak panah api untuk dipasang di muka saya, lalu aku berkata:” Aku berlindung kepada Allah darimu “sebanyak tiga kali, kemudian saya juga berkata:” Allah telah melaknatmu dengan laknat yang sempurna “sebanyak tiga kali. Kemudian saya bermaksud untuk mengambilnya. Seandainya saya tidak ingat doa saudara kami, Sulaiman, tentu saya akan mengikatnya sehingga menjadi mainan anak-anak penduduk Madinah “(HR. Muslim).

Jin atau syaitan tidak dapat menyerupai Rasulullah saw

Syaitan dan jin tidak dapat menyerupai bentuk dan muka Rasulullah saw. Oleh kerana itu, apabila seseorang bermimi melihat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, maka ia sungguh telah melihatnya. Dalam hadis sahih dikatakan:

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:” Sesiapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, kerana syaitan tidak dapat menyerupaiku “(HR. Muslim).

Jin dan syaitan tidak boleh melewati batas-batas tertentu di langit

Sekalipun jin dan syaitan mempunyai kelebihan dapat bergerak dengan cepat, akan tetapi mereka tidak akan dapat melepasi batas-batas yang telah ditetapkan yang tidak dapat dilalui selain oleh para malaikat. Kerana apabila mereka berani melaluinya, maka mereka akan binasa dan hancur. Kerana itu pula, jin tidak dapat mengetahui dan mencuri maklumat dari langit sehingga apa yang dibisikkannya ke tukang-tukang ramal dan dukun adalah kebohongan semata. Untuk lebih jelasnya akan hal ini, dapat dilihat dalam surah al-Rahman ayat 33-35).

Jin tidak dapat membuka pintu yang sudah ditutup dengan menyebut nama Allah

Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:” Tutuplah pintu-pintu, dan sebutlah nama Allah (ketika menutupnya), kerana syaitan tidak akan membuka pintu yang sudah dikunci dengan menyebut nama Allah. Tutup jugalah tempat air minum (qirab dalam bahasa Arab adalah tempat menyimpan air minum yang diperbuat dari kuit binatang) dan bekas-bekas kamu (untuk masa sekarang seperti almari, bupet, peti sejuk dan lain) sambil menyebut nama Allah, meskipun kamu hanya menyimpan sesuatu di dalamnya dan (ketika hendak tidur), matikanlah lampu-lampu kalian “(HR. Muslim).

Posted in Uncategorized | Tinggalkan komen

Ahli ibadat digoda oleh seorang pelacur jelita

Ahli ibadat digoda oleh

Al-Hasan meriwayatkan, bahawa dahulu ada seorang pelacur yang sangat cantik jelita. Dia tidak mahu melayani orang yang datang kecuali jika dibayar sebanyak seratus dinar.

Secara kebetulan pada suatu hari ada seorang ahli ibadah yang melihat wajah pelacur cantik itu sehingga membuatkan ahli ibadah itu tertarik dan jatuh cinta kepadanya. Kerana lelaki ahli ibadah itu mengetahui, bahawa untuk dapat dilayani oleh pelacur cantik itu orang harus memberinya wang sebanyak seratus dinar, maka lelaki ahli ibadah itu akhirnya pergi mencari pekerjaan untuk mengumpulkan wang sebanyak itu.

Setelah wang sebanyak seratus dinar itu dapat dikumpulkan, dia pun pergi menemui pelacur cantik itu serta berkata kepadanya: “Kecantikanmu telah membuatkan aku benar-benar tergoda, oleh kerana itu, aku telah berusaha sedaya upayaku untuk mendapatkan wang seratus dinar sebagaimana yang engkau kehendaki itu.”

Wanita pelacur itu berkata: “Silakan masuk ke rumahku.”

Dengan tidak berfikir panjang, ahli ibadah itu langsung masuk ke rumahnya. Di dalam rumah pelacur yang cantik jelita itu ada tersedia sebuah tempat tidur yang dibuat dari emas. Pelacur itu lalu duduk di atas tempat tidurnya dan berkata: “Marilah segera mendekatiku.”

Ketika lelaki ahli ibadah itu bermaksud untuk memuaskan nafsunya, pada waktu itu juga tiba-tiba dia ingat kepada Allah sehingga menggigil seluruh tubuhnya. Kepada wanita pelacur tersebut lelaki ahli ibadah itu berkata: “Biarlah aku pergi sahaja meninggalkan kamu dan wang yang jumlahnya seratus dinar itu ambillah olehmu!”

Wanita pelacur itu kembali bertanya: “Apakah sebenarnya yang terjadi atas dirimu, bukankah kamu telah tergila-gila kepadaku sehingga kamu membanting tulang dan mengeluarkan peluh untuk mendapatkan wang sebanyak seratus dinar? Pada saat ini kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan itu, akan tetapi mengapa kamu akan meninggalkan aku?”

Lelaki ahli ibadah itu berkata: “Sesungguhnya aku takut kepada Allah SWT dan juga atas kedudukanku selama ini di sisi-Nya. Berkemungkinan kerana aku akan pergi meninggalkan kamu, kamu merasa benci kepadaku, ketahuilah olehmu, sesungguhnya aku juga sangat membenci kamu kerana Allah.

Wanita pelacur itu berkata: “Jika yang kamu katakan itu benar, aku tidak akan bersuami kepada orang lain melainkan kamu.”

Lelaki ahli ibadah itu berkata: “Biarlah aku keluar!”

Wanita pelacur itu menjawab: “Tidak, kecuali bila kamu mahu menjadi suamiku.”

“Tidak, biarlah aku keluar dari rumahmu ini!” kata lelaki itu.

Wanita itu kembali bertanya: “Apakah yang membuatmu merasa keberatan bila aku memohon kepadamu supaya engkau mahu menikahi aku?”

Lelaki itu menjawab: “Untuk menjadi isteriku boleh saja, akan tetapi aku harus pergi meninggalkan tempat ini kembali ke tempat biasanya aku melakukan ibadah.”

Selepas berkata demikian, lelaki ahli ibadah itu langsung pergi meninggalkan rumah pelacur tersebut. Begitu juga dengan wanita pelacur itu dia ikut serta keluar dari daerahnya untuk bertaubat kepada Allah dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya. Wanita pelacur itu terus berjalan, hingga akhirnya ia sampai ke tempat asal lelaki ahli ibadah tersebut.

Kepada ahli ibadah tersebut seseorang datang menemuinya dan berkata: “Sesungguhnya permaisurimu telah datang kepadamu.”

Ketika ahli ibadah melihat kedatangan wanita itu, dia terkejut dan terus terjatuh dalam pelukan wanita pelacur yang cantik jelita itu. Pada waktu itu juga lelaki ahli ibadah tersebut menghembuskan nafasnya yang terakhir. Melihat keadaan demikian, kepada orang yang hadir wanita pelacur yang telah bertaubat itu bertanya? “Adakah lelaki idamanku yang telah meninggalkanku buat selama-lamanya ini ada mempunyai saudara?”

Orang yang hadir pada waktu itu menjawab: “Ia ada mempunyai seorang saudara lelaki, akan tetapi saudara lelakinya itu hidup dalam keadaan kemiskinan.”

“Jika memang demikian, aku akan menikah dengannya sebagai ganti dari lelaki yang aku cintai ini,” kata wanita itu.

Akhirnya wanita tersebut menikah dengan saudara lelaki ahli ibadah itu dan dari hasil pernikahan tersebut, Allah SWT mengurniakan kepada mereka sebanyak tujuh orang anak yang kemudian ketujuh orang anak tersebut menjadi nabi semuanya.

Posted in Uncategorized | Tinggalkan komen

Kitab Pagar Hikmat Amalan Tok Janggut

Kitab Pagar Hikmat
Kitab Pagar Hikmat 2

Se kadar makluman. Di antara banyak-banyak amalan Tok Janggut (Perak) ialah wirid Kaf 40. Di dalam wirid ini terdapat sebanyak 40 huruf Kaf. Dikatakan amalan ini mempunyai berbagai-bagai munafaat kepada pengamalnya dengan izin Allah jua. Ada yang mengatakan ia diamal untuk keluar bertemu musuh, sebagai pendinding, ilmu kebal, rezeki dan macam-macam lagi. Ajal dan maut di dalam kuasa Allah, kita ini sekadar berusaha dan berikhtiar, selebihnya diserahkan kepada Allah penentu segala-galanya.

Sesiapa yang ingin beramal dengan Kaf 40, saya nasihatkan tolong dapatkan nasihat dari ustaz atau sesiapa yang lebih arif tentangnya, jangan nanti mendatangkan mudharat pulak. Saya pernah jumpa amalan ini di dalam sebuah buku/kitab bernama “Pagar Hikmat – Himpunan Amalan Tok Janggut,” mukasurat 37.

NOTA: Tok Janggut ini berasal dari negeri Perak dan bukannya Tok Janggut pahlawan Melayu yang syahid di negeri Kelantan semasa penjajahan British.

Wallahu wa’alam.

Sumber: http://gegarsyeh.blogspot.sg/2013/02/kaf-40-dan-tok-janggut.html?m=1

Posted in Uncategorized | Tinggalkan komen

Isteri terasa bagaikan diperkosa setiap kali digitu gituan suaminya

Isteri terasa bagaikan diperkosa

Penderitaan yang panjang dirasakan Lim (36). Wanita itu beberapa tahun ‘diperkosa’ suaminya karena sering menolak ajakan bersetubuh dari suaminya.

Tak banyak orang yang percaya dengan ceritanya ketika Lim mengatakan kalau suaminya sudah memperkosanya. Orang-orang yang diberitahunya tak mengerti mengapa wanita menikah bisa menolak bersetubuh.

“Teman-teman, bahkan ibu saya sendiri mengatakan kepada saya kalau tidak ada yang namanya suami memerkosa istrinya. Beberapa bahkan bertanya-tanya mengapa saya repot-repot menikah jika benci bersetubuh,” kata Lim kepada The New Paper seperti dikutip YourHealth, Rabu (5/6/2013).

Lim merasa lebih baik bertahan beberapa waktu dengan hidup bersama monster yang memerkosanya agar secara finansial terjamin.

Lim dikarunia seorang anak setelah enam tahun menjalani bahtera rumah tangga yang penuh dengan pemaksaan. Pada wawancara tahun 2007, perilaku Lim tak seperti ibu lainnya. Ia terlihat dingin mengatur jarak antara dirinya dan sang bayi yang baru berusia 15 bulan. Pengalamannya itu yang membuatnya benci dan malu jika melihat bayinya. Ia bahkan tak memandang sang bayi dan tak akan mengampirinya, bahkan ketika si bayi menangis.

“Saya butuh waktu yang begitu lama sebelum saya bisa menerima bayi kecilku dan mulai menyintainya,” katanya.

“Saya berjuang begitu lama, mencoba memutuskan apakah saya ingin mempertahankan anak saya, yang dikandung dari pemerkosaan”.

Meski sudah dipaksa berkali-kali, ternyata cinta Lim ke suaminya tak berubah. Ia masih ingat ketika hidup bersama mantan suaminya dan berbagi ranjang bersama-sama.

“Saya benar-benar mencintai suami saya meskipun pemerkosa. Saya hanya tak menikmati persetubuhan”.

Kondisi Lim semakin buruk ketika ia kehilangan pekerjaan karena sering cuti akibat menderita depresi. Lim jadi tak bisa meninggalkan suaminya yang 10 tahun lebih tua.

“Setelah kehilangan pekerjaan, saya jadi tak mau meninggalkannya. Dia juga mengancam akan memotong semua tunjangan”.

Setelah lama mempertimbangkan, Lim akhirnya bertekad untuk berpisah dari suaminya. Lim mengajukan gugatan cerai pada 2010.

“Saya hanya tak menikmati persetubuhan. Jika saya punya pilihan, saya akan menghindari sepenuhnya. Itu sangat sulit bagi saya. Saya akan merasa begitu tegang sebelum bersetubuh dan tertekan setelahnya”.

Tak mau bersetubuh

Keengganannya melakukan persetubuhan membuat hubungannya bermasalah dengan mantan suaminya yang sebenarnya tidak jahat. “Hanya saja setelah beberapa saat, dia marah setiap kali saya menolak bersetubuh”.

Lim menyadari, suaminya telah berselingkuh dengan salah satu pekerjanya. Namun Lim tak bisa menyalahkannya karena itu bermula darinya.

Suatu saat, suaminya menjadi kalap dan menyiksanya saat bertengkar. Mantan suaminya memukul hingga dua giginya patah.

“Saya pikir dia sangat terkejut ketika ia menyadari apa yang telah dilakukannya dan dia terus mengatakan menyesal”.

Dua bulan kemudian, suaminya pulang dan mengatakan kalau dia membiarkan Lim pergi. Lim merasa lega, namun ia tak yakin bisa bertahan secara finansial.

Ibunya saat ini bersikeras kalau semua terjadi karena kesalahannya tidak melakukan tugas sebagai istri. Kini Lim sudah bekerja dan memulai hubungan baru.

“Ibuku jenis yang tradisional yang percaya kalau tempat wanita itu adalah rumah, mengurus suami dan anak”.

Posted in Uncategorized | 2 Komen

Kemaluan di malam pertama

Kemaluan di malam pertama

Malam pertama adalah detik yang paling mendebarkan dalam hidup sesorang gadis yang baru melangsungkan perkahwinan.Apatah lagi,jika perkahwinan tersebut diatur keluarga dan bukan atas dasar cinta.Pastinya,dia berasa begitu canggung dan malu lebih-lebih lagi apabila hanya berdua bersama pasangan di kamar beradu.Tambah membuatkan dada bergetar hebat apabila secara tiba-tiba menerima sentuhan luar biasa sebelum adegan seterusnya berlangsung.

Tanpa sebarang ilmu apatah lagi pengalaman ‘bersama’ perasaan ngeri pasti menyelubungi diri.Meskipun begitu,anda tidak boleh dari berhadapan dengan situasi berkenaan.Apa yang penting jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang boleh memalukan diri sendiri.Perkara berikut mungkin secara tidak snegaja akan berlaku.Bagaimanapun, cuba sebaik mungkin untuk menghalangnya daripada berlaku.Untuk pengetahuan anda,berikut adalah empat perkara memalukan yang biasa dilakukan oleh wanita sewaktu bersetubuh.

1.Bau kemaluan Yang Tidak Menyenangkan
Anda pastinya pernah mendengar kata-kata lucu tentang alat kelamin berbau seperti ikan. Secara tidak langsung,anda turut bertanya kepada diri sendiri adakah kemaluan anda berbau seperti itu? Apa yang pasti,meskipun tubuh sihat,namun masih mengeluarkan bau.Bau tersebut adalah hormon pheromenes anda.Percaya atau tidak,hormon tersebutlah yang menjadikan anda menarik dimata pasangan.

Menurut Pakar Psikoterapi yang juga merupakan penulis The Unofficial Guide to Dating Again,Dr.Tina Tessina,bau vagina akan semakin kuat apabila berlaku jangkitan kulat. Bagaimanapun sekiranya anda menjaga kebersihan dan kesihatan alat sulit,tiada apa yang perlu dibimbangkan. Malah,pasangan yang berhubungan intim bersama anda akan terbiasa dengan aroma semulajadi ini bahkan tidak mustahil jika ia juga mampu membuatkan pasanagan untuk turn on ‘bersama’ anda.

2.Takut/Geli Saat Diransang
Saat pertama kali disentuh pasangan,perasaan takut kepada kesakitan dan khuatir vagina tidak mampu menampung ukuran saiz penis ketika ereksi begitu menggerunkan. Rasa sakit sewaktu berhubungan intim biasanya terjadi disebabkan vagina wanita masih terlalu ketat untuk menerima penetrasi.S ebaiknya jangan memalukan diri sendiri dengan jeritan kecil atau tangisan anda.

Dalam situasi lain,rangsangan dari pasangan turut membuatkan wanita berasa geli dan mebuatkan wanita ketawa terkekek-kekek. Menurut penulis buku berjudul Because It Feels Good: A Women’s Guide to Sexual Pleasure and Satisfaction,Dr.Debby Herbenick,jangan biarkan situasi memalukan seperti ini terjadi.Ini kerana ia bakal membuatkan mood bercinta pasangan anda surut secara tiba-tiba. Sekiranya berasa geli,jangan malu untuk meminta kepada pasangan untuk memberi sentuhan lembut berbanding sentuhan ringan yang mampu memicu perasaan geli.

3.Buang ‘Gas’ Saat Berhubungan Intim
Perlakuan ini memang sangat memalukan. Bagaimana pun,berdasarkan kajian rata-rata wanita membuang ‘gas’ sebanyak 14 kali sehari. Menurut Dr Tina Tessina, wanita boleh membuang gas, sendawa atau ‘kentut vagina’ yang berlaku saat udara terperangkap di dalam vagina selamanya berlangsungnya hubungan intim.

Untuk mengelakkan kejadian tersebut berlaku,anda boleh mengambil inisiatif dengan mengelakkan makanan yang menagandungi gas sebelum bersetubuh atau mengambil ubat anti gas. Bagi mengawal keadaan, tidak salah kiranya anda berusaha mencipta suasana lucu dan pastinya si dia akan ketawa. Secara tidak langsung, hubungan anda berdua semakin dekat.

4.Lampu Dimatikan
Tidur dalam keadaan lampu terpasang atau tidak bergantung pada keselesaan setiap individu.Sekiranya anda lebih selesa berhubungan intim di dalam gelap,anda sebenarnya tidak sendirian.Ini kerana realitinya wanita kurang berkeyakinan saat pasangan melihatnya dalam keadaan tanpa seurat benang.

Bagaimanapun,apa yang melucukan menutur Dr.Debby Herbenick, kebanyakkan lelaki sebenarnya lebih gemar melihat pasangan tampil dalam keadaan tidak berbaju sehingga jelas memperlihatkan strech mark, selulit atau sebagainya di hadapan mereka.Tambahan pula,daya imaginasi mereka cukup hebat lebih-lebih lagi dalam perkara yang berkaitan tubuh wanita dan gaya hubungan intim.

Sebenarnya,berhubungan intim dalam keadaan lampu dimatikan bisa menurunkan kepuasan lelaki ketika bersetubuh. Bagi yang tidak biasa, cubalah manfaatkan cahaya lilin atau sebuah lampu tidur di kamar beradu anda. Dalam hal ini, cubalah untuk tidak memalukan diri anda sendiri dengan pengetahuan cetek mengenai kegemaran pasangan sewaktu bersetubuh.

Posted in Uncategorized | 1 Komen

Mati pucuk akibat seram sejuk di malam pertama

Mati pucuk akibat seram

HUBUNGAN seksual adalah ibadah yang memainkan peranan penting dalam mengeratkan hubungan suami isteri.

Untuk menunaikan apa-apa ibadah, persediaan dan persiapan itu penting. Ini boleh dilakukan dengan mudah dan dalam keadaan selesa untuk kedua-dua pasangan.

Dalam melakukan persediaan, setiap pasangan disarankan merujuk kepada buku ilmiah yang sahih untuk mendapat panduan.

Mereka juga dinasihatkan tidak mudah terpengaruh dengan cerita yang bukan-bukan mengenai hubungan intim.

Perkara yang seronok itu sudah semestinya sempurna lebih-lebih lagi dalam keadaan bersedia.

Yang pasti, malam pertama memberi banyak cabaran kepada suami dan isteri, lebih-lebih lagi jika kedua-dua mereka jahil tentang bermain cinta.

Seandainya suatu ketika dahulu mereka hanya boleh melihat wajah walaupun dengan batasan tertentu, kini mereka boleh melihat keseluruhan tubuh badan waima aurat juga tiada batasan.

Dahulu jika berdua mereka mesti ditemani dengan mahram wanita itu, tetapi kini mereka boleh berdua-duaan dan bersentuhan seluruh badan sehingga ke peringkat persetubuhan.

Begitupun, tahukah anda, malam pertama bukan sahaja memberi penuh makna serta debaran kepada isteri, malah situasi tersebut sebenarnya turut berlaku kepada suami.

Menurut Profesor Emeritus Dr. Mohd. Ismail Tambi dalam penulisannya yang bertajuk Adab Malam Pertama, beliau menyenaraikan tiga dilema yang sering dihadapi suami ketika menghadapi malam pertamanya.

*Tekanan

Masalah boleh berlaku jika suami terasa tertekan atau cemas kerana memikirkan tanggungjawab yang hendak dilakukannya iaitu melakukan hubungan seksual.

Sekiranya suami gemuruh, dia akan kehilangan rangsangan dan ketegangan atau ereksi. Rangsangan dan ketegangan itu akan kendur dan hilang kekerasan.

Seterusnya suami akan gagal untuk melakukan penembusan faraj yang biasa dikaitkan dengan malam pertama kepada isteri.

Keadaan ini dikenali sebagai ‘mati pucuk malam pertama.’ Tetapi dalam keadaan penuh yakin dan bersemangat kejantanan, ereksi akan kembali segar dan hubungan seksual suami isteri akan dapat dilakukan.

l. Masalah ejakulasi

Suami berasa amat teruja sehingga belum pun sempat menyalurkan ereksinya, klimaks telah pun berlaku.

Kadangkala perasaan teruja itu amat ketara sehingga ejakulasi boleh berlaku secara spontan apabila isteri memegang alat kelamin suami.

Bila suami dapat mengatasi kelemahan daya kawalan ereksi dan dapat mengawal ejakulasi maka masalah itu akan menjadi terkawal.

2. Kurang keyakinan

Suami amat yakin dengan kemampuan ereksi dan kawalan ejakulasi tapi masih juga terpancut awal dan hilang daya ereksi apabila dia gagal untuk menembusi faraj isteri.

Suami terasa seperti ada sesuatu yang menghalang di depan pintu faraj dan mula berasa tidak yakin tentang kemampuannya untuk melakukan penembusan dan mengawal ejakulasi.

Perasaan kurang yakin itu akan membuatkan suami hilang kemampuan mencapai ereksi dan kesudahannya dia akan mengalami mati pucuk.

Dalam hal ini, seorang isteri yang tahu memainkan peranan dalam persetubuhan dapat berinteraksi bersama suaminya dengan selesa. Jika tiada apa-apa halangan, dia boleh mencapai klimaks atau mendapat kepuasan dalam hubungan intim itu.

Ini secara tidak langsung, isteri dapat membantu suami mengatasi masalah malam pertamanya.

Posted in Uncategorized | Tinggalkan komen

Suami main serung hingga kuda kudaan dengan anak tiri

Suami main serung hingga

Kenyataan pahit dialami Laila Sari (32), warga Jalan AR Hakim, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Suaminya selingkuh dengan anaknya hasil perkawinan dengan suami sebelumnya.

Tak terima diduakan, Laila melapor ke Polresta Medan. Laila mengaku pertama kali tahu jika suaminya mendua dari pesan singkat di telepon genggam anaknya yang masih berumur 17 tahun.

“Isinya mengajak pacaran. Awalnya aku biasa saja, tapi aku kaget sekali waktu dicek pengirimnya ternyata suamiku sendiri,” ujarnya, Senin (10/3/2014).

Mencoba tetap berpikir positif, Laila kemudian mengonfirmasi isi pesan singkat itu kepada anaknya. Dia semakin kecewa, karena anaknya membenarkan isi pesan singkat tersebut.

“Saat kutanya mengaku dia. Katanya sudah sering melakukan hubungan suami istri kuda kudaan. Kurang ajar memang mereka berdua,” tambahnya.

Laila juga mengungkapkan, pada 2013, suaminya juga pernah main serong dengan perempuan lain. Namun, saat itu Laila merasa kasihan. Proses hukum di polisi pun dihentikan.

“Tapi kalau sekarang, tangkap saja dia. Masukkan ke penjara sampai busuk,” ujarnya kesal.

Posted in Uncategorized | Tinggalkan komen